Heerenveen grijpt in: omgeving mfc De Spil veiliger

HEERENVEEN - De gemeente Heerenveen verbetert de verkeersveiligheid rond multifunctioneel centrum De Spil in de wijk Skoatterwâld. Dit gebeurt na aanbevelingen van ouders en leerkrachten.

Het fietspad ten noorden van De Spil (tussen de Tjeerd Stienstraweg en de Nienke van Hichtumweg) wordt een zogenoemd voorrangsfietspad. Ten zuiden van het multifunctioneel centrum ligt al zo’n voorrangspad.

Daarnaast onderzoekt de gemeente of het mogelijk is om veilige oversteekplaatsen aan te leggen in de Domela Nieuwenhuisweg. In de middenberm van deze weg zou een ‘rustpunt’ voor fietsers kunnen komen. Dat is er nu niet. Voor kinderen is zo’n rustplek veiliger.

Ouders maken verkeersplan

Heerenveen komt in actie nadat ouders van leerlingen van de scholen in het Spil-complex een verkeersplan hadden gemaakt. Dit plan is besproken met de gemeente. Ook leerkrachten en de politie waren betrokken. Iedere dag gaan zo’n duizend kinderen naar De Spil, ook voor bijvoorbeeld opvang.

Overigens neemt Heerenveen niet alle aanbevelingen van de ouders over. Zo komt er geen extra fietsbrug naar De Spil aan de noordkant van het complex. Hier zou dan het fietspad tussen de Anna Giezenweg en de Marga Klompéweg worden doorgetrokken. Ook dat gaat niet door.