Helft WO2-musea en herinneringscentra werkt met vrijwilligers uit financiële noodzaak

HEERENVEEN -Meer dan de helft van de musea en herinneringscentra over de Tweede Wereldoorlog werkt met vrijwilligers uit financiële noodzaak en zou zonder hun inzet niet kunnen blijven draaien. Dat blijkt uit onderzoek van de Stichting Musea en Herinneringscentra ’40-’45 (SMH). De stichting noemt de situatie urgent.

Er werken ruim veertienhonderd vrijwilligers bij de veertien leden van SMH. Dat is gemiddeld honderd per organisatie, waarvan het overgrote deel (veel) langer dan vier jaar actief is. Van de vrijwilligers is bijna de helft ouder dan zestig jaar. Ze pakken werkzaamheden op die anders blijven liggen, maar ook cruciaal zijn voor het draaiende houden van een museum of herinneringscentrum, zoals publieksfuncties als receptiewerkzaamheden, maar ook administratie en financiën, beheer en behoud of het ontwikkelen van educatief materiaal.

Slechts een kwart van de SMH-instellingen kan de vrijwilligers belonen met een financiële vergoeding. ,,Natuurlijk zijn de musea en herinneringscentra zeer blij met hun vrijwilligers. Tegelijk kost het begeleiden van vrijwilligers veel tijd van de vaste krachten die al zeer druk zijn. Het gebrek aan tijd voor begeleiding heeft ook invloed op de professionaliteit van de vrijwilliger, zoals didactische vaardigheden of representatie. En omdat de vrijwilligers een relatief hoge leeftijd hebben, lopen de instellingen ook tegen opspelende (fysieke) beperkingen aan."

Gratis handboek werken met vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het reilen en zeilen van de musea en dat betekent dat er structureel meer tijd, aandacht en geld nodig is voor professionalisering, stelt SMH. Om hierbij te helpen heeft de stichting het Handboek Werken met Vrijwilligers geschreven, dat ze gratis beschikbaar stelt aan alle instellingen – binnen en buiten de WO2-sector – die met vrijwilligers werken. Dit doet de stichting in het kader van 75 jaar Vrijheid en het bevorderen van leren van WO2. Het handboek is hier te downloaden.