Studenten maken actieplan tegen eenzaamheid in Heerenveen

HEERENVEEN - Studenten van de NHL Stenden Hogeschool presenteerden donderdag 16 januari een lokaal actieplan tegen eenzaamheid, met daarin adviezen om eenzaamheid te doorbreken, zoals het aanstellen van een aanjager en werkgroep ‘eenzaamheid’, het verhogen van zingeving bij eenzame mensen, het taboe rondom eenzaamheid verkleinen en eenzaamheid meer bespreekbaar maken.

Het actieplan is het resultaat van diverse denktanksessies tussen studenten, ervaringsdeskundigen, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokkenen uit de gemeente Heerenveen. De denktanksessies waren onderdeel van het ‘Atelier Sociaal Domein: eenzaamheid’.

4500 eenzame ouderen

Naar schatting zijn er in de gemeente Heerenveen ongeveer 4500 eenzame ouderen boven de 65 jaar, zo schrijft de gemeente op haar website. ,,En deze groep blijft groeien de komende jaren. Daarnaast is eenzaamheid ook een groeiend probleem onder jongeren en kwetsbare groepen. Eenzaamheid heeft grote gevolgen voor de kwaliteit van leven: het kan leiden tot afname van welzijn en welbevinden, ernstige lichamelijke en psychische problemen en een minder zinvol gevoel van leven."

De gemeente heeft aan het Atelier Sociaal Domein opdracht gegeven om het probleem van eenzaamheid binnen Heerenveen verder uit te diepen. Wat is er al aan beleid, kennis, initiatieven en wat is er nog meer nodig om eenzaamheid terug te dringen en tegen te gaan? Van september tot januari werkten studenten wekelijks in Heerenveen aan het lokaal actieplan. De gemeente gaat onderzoeken of en hoe de uitkomsten van het plan tot uitvoering gebracht kunnen worden. En ook welke lokale samenwerkingen opgestart kunnen worden. Eind februari gaat een nieuwe lichting studenten verder met het lokaal actieplan.