FOTO’S + VIDEO | Kinderen de Compagnonschool genieten in de Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe bij interactief project over Jona

DE KNIPE De Nij Brongergea Tsjerke in De Knipe stond vrijdagochtend ‘onder water’ bij een gezamenlijk project van de kerk met de Compagnonschool uit het dorp.

Het initiatief voor het project kwam bij een van de ouders vandaan. Nadat anderhalf jaar geleden de christelijke basisschool De Pream werd opgeheven vroeg de betreffende ouder zich af of er geen samenwerking tussen de kerk en het openbaar onderwijs kon ontstaan.

De directeur van de Compagnonschool en de (nieuwe) predikant van de protestantse gemeente gingen vervolgens met elkaar in gesprek en besloten zo nu en dan wat ideeën uit te wisselen.

Toen de school met een project kwam over de onderwaterwereld wilde de kerk daar wel bij aansluiten met een themadienst op zondag over Jona in de Walvis.

,,Als jullie dat nu eens op een doordeweekse dag doen, dan kunnen we er met de hele school heen”, was de reactie van school. En daar had de kerk wel oren naar.

Werkgroep

,,Een kleine werkgroep was vervolgens snel gevormd. Deze doordeweekse dienst zou wel iets heel anders worden dan de dienst op zondag. We konden ons nu helemaal op de kinderen richten. En omdat het om een openbare school gaat wilden we de drempel graag wat lager maken. Uiteindelijk is het dan ook meer een soort theaterspel dan een kerkdienst geworden”, zegt dominee Riemer Praamsma.

Het verhaal van Jona leent zich volgens Praamsma goed voor het onderwaterproject. ,,Het sloot aan bij de oude traditie van de passiespelen waarin ook bijbelverhalen werden uitgespeeld. Daarbij zat er ook altijd wel een verwijzing naar de actualiteit. Dat hebben wij ook gedaan.”

Praamsma: ,,Wat mij steeds voor ogen stond was een van de praalwagens van de Knypster Merke van afgelopen jaar. Die wagen bestond uit een enorme bijna levensechte walvis te midden van een grote berg plastic afval. Zou het verhaal van Jona hier ook iets over zeggen?”

Interactief

Het verhaal van Jona werd interactief gespeeld. Daarbij kunnen de kinderen reageren en op hun eigen manier meedoen.

,,Die enorme vis van de Knypster Merke is er niet meer. Wel hadden we mooie platen, filmpjes en muziek. Werkjes van de kinderen toverden de kerkzaal om tot een zeebodem”, zegt Praamsma, die samen met de medeorganisatoren zichtbaar genoot van hoe het over kwam bij kinderen en ouders.

,,We wilden graag iets van ons enthousiasme delen zonder een ander te willen bekeren of iets van dien aard. We hoopten vooral dat het oude verhaal van Jona kinderen en volwassenen weer eens speels en ontspannen aan het denken zou zetten.”

(Foto’s HoogMedia)