Trinitas in teken van Zingen voor Israëlavond

HEERENVEEN Trinitas staat vrijdag 21 februari vanaf 19.45 uur in het teken van een Zingen voor Israëlavond.

Het thema van de avond is: ‘Wat zegt het Nieuwe Testament over Israël?’. Muzikale medewerking wordt verleend door de Verenigde Veluwse Koren onder leiding van Leander van der Steen. Het orgel wordt bespeeld door Bert Elbertsen. De meditatie wordt verzorgd door dominee Kees Kant.

Iedereen is welkom bij de gratis zangavond in Trinitas dat is gevestigd aan de Coehoorn van Scheltingaweg 1 in Heerenveen. Wel is er een collecte voor de stichting Christenen voor Israël. Daarnaast is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en is een boekentafel aanwezig.