Ziekenhuis Tjongerschans neemt maatregelen om voorschrijven en uitgifte opiaten in de regio Heerenveen te verminderen

HEERENVEEN Ziekenhuis Tjongerschans heeft maatregelen genomen om het voorschrijven en de uitgifte van opiaten in de regio Heerenveen te verminderen.

Uit onderzoek samen met apotheekhoudende huisartsen bleek volgens Tjongerschans dat de landelijke toename van opiaatgerelateerde klachten ook in de regio Heerenveen merkbaar is. De klachten komen door het steeds vaker voorschrijven van opiaten en de daarmee samenhangende kans op verslaving.

Darko Mitrovic, ziekenhuisapotheker in Tjongerschans: ,,Met het nemen van een aantal gezamenlijke maatregelen hebben we een daling van veertig procent van de totaaluitgifte van de opiaten gerealiseerd. Dat is onder andere gelukt door te kijken hoe we patiënten in de periode na een operatie het beste kunnen bijstaan op het gebied van pijnbestrijding.”

Ook de toepassing van plaatselijke verdoving moet bijdragen bij aan de vermindering van het aantal opiaten.

Sjouke Schiere, anesthesioloog in Tjongerschans: ,,Op deze manier kunnen we samen met de huisartsen het opiaatgebruik in de regio Heerenveen beperken. Dat zorgt voor minder kans op verslaving en een besparing op de zorgkosten. Samen met de ziekenhuisapothekers gaan we de komende tijd onderzoek doen naar het werkelijke gebruik van pijnmedicatie na het ontslag. Op deze manier kunnen we de uitgifte van pijnmedicatie nog verder optimaliseren.”