Rijk investeert met Regio Deal 15 miljoen euro in Zuidoost-Friesland

HEERENVEEN De gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Weststellingwerf en Wetterskip Fryslân en de provincie Friesland zijn blij met het vrijdag genomen besluit van de ministerraad om een Regio Deal te sluiten met de regio Zuidoost-Friesland.

Het Rijk draagt in totaal vijftien miljoen euro bij aan de leefbaarheid in Zuidoost-Friesland. De komende maanden gaan de gemeenten, het wetterskip, de provincie en het Rijk verder bespreken hoe en waaraan het geld wordt besteed. Het Fries Sociaal Planbureau wordt erbij betrokken voor de regionale monitoring van de brede welvaart in Zuidoost-Friesland. Rond de zomer van 2020 worden de afspraken rond de ‘Regio Deal Zuidoost Friesland: samen vitaal en veerkrachtig’ definitief.

De leefbaarheid staat volgens de betrokken partijen onder druk vanwege ontwikkelingen zoals: ontgroening, vergrijzing, klimaatverandering en energietransitie.

Met inwoners en ondernemers

De regio investeert in de periode 2020 tot 2023 zelf tussen de vijftig en tachtig miljoen euro. Samen met ondernemers en inwoners in de grotere en kleinere regionale kernen zoals Jubbega, Akkrum Wolvega, Gorredijk wordt bekeken hoe de regio leefbaar en aantrekkelijk gehouden kan worden.

In de kleinere dorpen willen de partijen samen met de gemeenschap meer plekken voor jong en oud creëren om elkaar te ontmoeten en aan de slag gaan met duurzame energie.

Ook willen de partijen werken aan een robuust watersysteem vanwege de droogteproblematiek die op verschillende plekken in de regio speelt.

Verder wordt nagedacht over de realisatie van een regionaal leer- en onderzoekscentrum Bodem en het toeristisch vermarkten van Zuidoost-Friesland als ‘het Andere Friesland’