Dr. Tjalling Wieringa: ‘Thialf’s Mythe’

HEERENVEEN Dr. Tjalling Wieringa, voormalig inwoner van Heerenveen, schreef voor de Heerenveense Courant een artikel over ‘Thialf’s Mythe’. Hieronder zijn tekst.

Thialfi, een atletisch krijger en zijn zus Roskva zijn kinderen van een boerenechtpaar. Zij zijn door Thor in dienst genomen. In een rechtstreeks sprint-duel tussen Goden en Reuzen wordt Thialfi door Hugi, een jonge reus, verslagen. Thialfi kon zijn ijzige tegenstander niet bijhouden.

Wij, het eerste elftal van VV Heerenveense Boys, werden een keer verzocht om op woensdagavond te komen trainen op een stuk land bij een boerderij aan de Marktweg in Oranjewoud. Het ‘Rozenveld’ is niet beschikbaar. De schuur zal dienst doen als kleedruimte. Enkele auto’s worden gedirigeerd naar een stukje land aan de Heremaweg vlak langs het spoor en zullen met hun koplampen het trainingsveldje tijdelijk verlichten.

Het blues- en jazzgeluid bereikt in de schuur een hoog gehalte. De boerderij staat tenslotte bekend om zijn blauwgras. Wij verlaten op tijd de kleedruimte en lopen al pratende naar het eerste stuk land dat we moeten doorlopen om op de aangewezen plek te komen.

We zien in de verte de lichten van de auto’s reeds over het veldje schijnen. Waar wij lopen is het behoorlijk donker. Het hek wordt gesloten en sommige spelers beginnen zich al wat ‘losjes’ te maken.

Paarden

Plotseling roept een van hen dat er paarden op ons af komen draven. Iedereen schrikt en sprint richting het verlichte veldje. Enkele paarden wijken af maar een achtervolgt de sprintende groep.

Steeds sneller gaan de voorsten. Zij bereiken na zo’n honderd meter het met prikkeldraad afgezet stukje land. Zij zien het niet en voelen de pijn. Anderen kunnen aan de pijn ontkomen door omhoog te springen en vallen verschrikt op het trainingsveldje neer. Het paard blijft staan achter de laatste voetballers, het draait zich om en voegt zich bij de anderen.

Een schaatser bij het NK schaatsen in Thialf vertelt zo’n 60 jaar later tijdens een interview op dezelfde locatie dat hij een jaar geleden zich tijdens eenzelfde wedstrijd beregoed voelde.

‘Wist dat ik ging winnen’

,,Ik wist dat ik die dag ging winnen al kon ik dat helemaal niet zeker weten omdat ik als eerste moest starten. Maar ik voelde het gewoon, niemand kon mij op die dag verslaan. Ik was volledig in vorm. Maar nu, vooral die eerste wissel, man, ik kwam niet vooruit, het was alsof iets mij tegen hield.”

Bewust zijn van iets is een noodzakelijkheid voor het menselijk leven. Blijkt een gedachte onder bepaalde omstandigheden succesvol dan wordt de toepassing ervan na verloop van tijd routineus en zelfs onbewust.

Bewustzijn

Onverwachte gebeurtenissen verhogen het bewustzijn. Natuurlijk kunnen we niet weten in hoeverre dieren bij ‘bewust-zijn’ zijn, maar iets nieuws kan ook hun ‘aandacht’ trekken of beter gezegd: het kan een gedrag veroorzaken die velen beschrijven als ‘aandacht’ en vanwege de gelijkenis met menselijk gedrag als ‘bewust’.

Maar de rol van het bewustzijn is daar het duidelijkst waar een nieuw ‘effect’ moet worden bereikt. Het bewustzijn is dan in wezen het verbinden van nieuwe Ideeën

Thialfi wist niet dat Hugi een illusie was die de gedachten symboliseert en daarom altijd sneller is dan de uitvoering.