Tip: maak haast met claim Lelystad Airport, ook al is het vliegveld nog niet open

Friezen die hinder verwachten van overkomende vliegtuigen van het vernieuwde Lelystad Airport, moeten spoedig eventuele schade gaan claimen. Nog voor het vliegveld open is.

Met deze tip komen de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Lelystad Airport (SATL). De Stellingwerver groep Laagvliegroutes Friesland NEE maakt onderdeel uit van SATL.

Lees ook: Actiegroepen: einde Lelystad Airport in zicht

Vooral het zuiden van Friesland ligt onder de geplande vliegroutes van en naar vliegveld Lelystad. Deze routes zijn relatief laag ingetekend: op een hoogte van zo’n 1800 meter. De meeste burgertoestellen die nu over Friesland vliegen, doen dat op minimaal 6 kilometer. Een deel van de Friese Lelystad-routes is, na succesvolle protesten van inwoners, al verschoven.

Schade claimen

Rob de Wind uit Munnekeburen, voorman van Laagvliegroutes Friesland NEE, legt uit dat op 1 april 2020 het zogeheten Luchthavenbesluit voor Lelystad Airport vijf jaar oud is. ,,Eventuele schade kun je alleen claimen als je recht op aanspraak niet is verjaard. En op 1 april, na vijf jaar dus, verjaart dit.’’

,,Het is vreemd dat het recht op schade verjaart op een moment dat het vliegveld nog niet eens is geopend. Toch is het zo. Daar moeten inwoners scherp op zijn. Zij kunnen beter nu alvast in actie komen.’’

Lees ook: Opening Lelystad Airport in april 2020 verder uit zicht

Bij schade valt te denken aan waardevermindering van huizen of inkomstenderving voor campings, gaat De Wind verder. Het schadebedrag kan flink oplopen, zegt hij. Sommige gemeenten in Overijssel en Gelderland wijzen bewoners hier actief op. Er bestaat een voorbeeldbrief (‘stuitingsbrief’) voor de claim. Deze kan naar het ministerie van Infrastructuur worden gestuurd.

Veel weerstand

Lelystad Airport had al een paar jaar open moeten zijn. Drie jaar geleden ontstond echter veel weerstand tegen de lage vliegroutes, met name die over de Veluwe, en veel onderzoeken en rapporten naar uitstoot en geluidsoverlast bleken niet te kloppen. Actiegroepen toonden dit aan.

Over Friesland zouden in eerste instantie weinig Lelystad-toestellen gaan vliegen. De meeste vliegtuigen vertrekken namelijk naar zuidelijke vakantiebestemmingen, is de bedoeling. De Tweede Kamer moet de knoop echter nog doorhakken. Meerdere partijen pleiten voor afstel van het vliegveld.

De samenwerkende actiegroepen stelden eerder dat alleen al waardedaling van koophuizen in Gelderland, Overijssel en Flevoland een te claimen schade van 126 miljoen euro gaat opleveren. Als de geluidsoverlast meetbaar groter is dan het ministerie op dit moment aanneemt, loopt de schade op naar ruim 1,1 miljard euro, aldus de actiegroepen.