Verplichte klussendag voor leden tennisvereniging Akkrum met naleving maatregelen rondom coronavirus

AKKRUM Tennisvereniging Akkrum houdt zaterdag 28 maart een voor leden verplichte klussendag. Daarbij worden maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus in acht genomen. Dat staat in de nieuwsbrief van TV Akkrum. Hieronder de tekst.

,,We nemen alle maatregelen, die nodig zijn om iedereen veilig te laten klussen. Leden die klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn enzovoort hebben, moeten thuis blijven. Ook de anderhalve meter afstand nemen we in acht’’, aldus het bestuur.

Na een jaar met verplichte klussendagen voor lessers kiest het bestuur de komende twee jaar voor een verplichting voor alle leden tussen de tien en zeventig jaar. Niet iedereen hoeft dit jaar aan te treden. De vier klussendagen in 2020 zijn bedoeld voor leden van wie de achternaam met een A tot en met K begint. Volgend jaar mogen de andere leden aan de bak.

Reden dat we de klusochtenden op deze manier organiseren is de terugloop van het aantal leden dat vrijwilligerswerk doet. ,,Met de inzet van vrijwilligers willen we het tenniscomplex netjes houden en de exploitatie ervan betaalbaar. Als club zijn we afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. We willen leden aanmoedigen om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. We richten onze pijlen op elk lid, behalve de allerjongsten en oudsten.’’

Onderstaande lijst is ingedeeld in alfabetische volgorde. Dat betekent dat dit jaar leden met de achternamen A tot en met K aan de beurt zijn en volgende jaar de overige leden.