Speciaal bevrijdingsdictee 2020

HEERENVEEN De organisatoren van het tweejaarlijkse Groot Heerenveens Dictee - SLAH (Stichting Literaire Activiteiten Heerenveen), de Heerenveense Courant, bibliotheek Heerenveen, boekhandel Binnert Overdiep en de gemeente Heerenveen - komen ter gelegenheid van ‘75 jaar bevrijding’ met een bevrijdingsdictee.

In deze sombere coronatijden is het misschien wel extra gepast om stil staan bij 75 jaar vrijheid in Nederland. Juist op het moment dat die vrijheid noodgedwongen flink aan banden wordt gelegd en een beroep wordt gedaan op onderlinge solidariteit.

Het dictee verschijnt woensdag 1 april ook in de papieren editie van de Heerenveense Courant.

Iedereen kan meedoen. Deelnemers moeten alle fouten uit het dictee halen en die vervolgens voor 8 april sturen naar bevrijdingsdictee@slahheerenveen.nl.

Dat gaat zo: in uw e-mail vermeldt u allereerst het aantal fouten. Vervolgens noteert u in de juiste volgorde de woorden of combinatie van woorden die fout zijn.

Dus u begint met de fout uit regel 1, dan regel 2, et cetera. U schrijft alleen de fouten op, geen verbeteringen vermelden; echt alleen de fouten.

In de praktijk gaat het dus zo: aantal fouten: 23 (bijvoorbeeld) en dan 1. ……; 2. …….; 3. ……. et cetera.

Interpunctie telt niet mee: op foutief geplaatste punten, komma’s, aanhalingstekens en dergelijke hoeft u niet te letten.

Natuurlijk zijn er een paar mooie prijzen te verdienen. Succes en veel plezier. Hieronder staat het dictee.

75 jaar bevrijding

In april 1945 was nazi-Duitsland bijna kopje onder, maar pas vanaf 12 april vlotte de opmars door Friesland gestaag. Her en der stuitten de Canadezen nog op verspreidde verzetshaarden. Bij Mildam lagen tenminste zeventig goed bewapende Duitsers.

Op 14 april trokken zij zich terug tot in het centrum van Heerenveen. Daarbij werd een aantal bruggen vernield. De Heerenveense verzetscommandant Sieger van der Laan die de Canadezen helpt de weg te vinden, bied aan met de Duitsers te gaan praten over hun overgave.

De Canadezen raden hem dat af, maar Van der Laan persisteerd en komt met de Duitse commandant in gesprek. Plotseling zien de Canadezen die van afstand de gebeurtenissen nauwgezet gadeslaan, dat Van der Laan wordt gedwongen om in de houding te springen voor de Duitser. Die trekt zijn pistool en schiet hem dood.

,,Tja, dat haalt je de koekoek”, zegt een Canadese commando die het tafereel vanuit de verte bekijkt. Maar dan met een Frans-Canadese tongval, in plat Québec’s.

De Canadezen heropenen het vuur. Het wordt een lange beschieting die tot in de verre omtrek is te horen. In de loop van de middag staken de Canadezen het vuren en de Duitsers glippen snel weg. Aan het eind van de dag zijn de Duitse troepen uit Heerenveen verdwenen en ook het overige nationaal-socialistische gespuis heeft ijlings de kuierlatten genomen.

Als de Canadezen de laatste Duitsers uit de gemeente hebben verdreven, breekt er een enorme feestvreugde los. De nationale driekleuren wordt tevoorschijn gehaald. Overal ontvangen juichende en dansende mensen de bevrijders.

Het bevrijdingsfeest barst los, eerst nog aarzelend maar allengs enthousiaster en baldadiger. Ook 75 jaar na dato is er nog alle rede om daarbij stil te staan.

(Tekst Rob Kerkhoven)