Stormloop bij Fries steunloket voor zzp'ers

Bij het gezamenlijke Friese loket voor zzp’ers die door de coronacrisis in financiële problemen zijn geraakt, zijn in enkele dagen al ruim 2000 aanvragen ingediend.

Vanwege de crisis zijn er verschillende landelijke regelingen voor bijstand opgetuigd. Twee van de belangrijkste zijn de zogeheten tozo-regeling (tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en het noodloket. De eerste regeling wordt regionaal bijgehouden - hierbij stond de teller donderdag aan het begin van de avond op ruim 2000 Friese aanvragen - de tweede niet.

De tozo-regeling is een inkomensvoorziening voor levensonderhoud voor een periode van drie maanden, met een maximum van 1500 euro per maand. Bij deze regeling is ook een lening mogelijk uit gemeentelijke potjes van maximaal 10.000 euro. De noodloket-regeling is een gift voor de eerste nood bij ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen vanwege de crisis. Denk hierbij aan de horeca, kappers en schoonheidssalons. Het gaat om eenmalig 4000 euro. Deze regeling moet nog verder worden uitgewerkt.

Speciaal Fries bureau

Voor bijna alle Friese gemeenten geldt dat lokale ondernemers hun aanvraag voor de tozo-regeling kunnen indienen bij het Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF) in Leeuwarden. Alleen ondernemers in de gemeenten Súdwest-Fryslân en Ooststellingwerf moeten zich melden bij hun eigen gemeente. De overige gemeenten verwijzen zzp’ers die bellen of mailen voor de tozo-regeling door naar het BZF. Het aanvragen van de noodloket-regeling moet landelijk: via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Het digitale loket van het BZF ging open in de nacht van dinsdag op woensdag. Hier kan een voorschot worden aangevraagd op de landelijke tozo-regeling ‘voor urgente situaties’, staat in hoofdletters op de site van het Friese bureau. Dit zal veel vergen van de techniek achter de site, zo valt er verder te lezen. Storingen zijn te verwachten.

Straks geen voorschot meer

Om eerst de hoogste nood te kunnen lenigen, wordt aan ondernemers in ‘niet-urgente situaties’ gevraagd te wachten. Over ongeveer twee weken is de tozo-regeling definitief. Dan hoeft het BZF geen voorschot meer te betalen, zoals nu gebeurt, en kan het direct tot uitkering overgaan.

Ook de provincie en veel Friese gemeenten hebben al steunmaatregelen aangekondigd voor de eigen ondernemers. Bij gemeenten gaat het onder meer om uitstel van betaling van belastingen, zoals die voor terrasvergunningen of toeristenbelasting.