INGEZONDEN | ‘Gedwongen verhuizing van Anna Schotanus naar Herema State van ouderen in hun laatste levensfase vanwege de opvang van corona-ouderen is een groot drama’

HEERENVEEN Lilian Braaksma stuurde een ingezonden brief omtrent de verhuizing van bewoners van Anna Schotanus naar het grotendeels leegstaande Herema State.

Anna Schotanus zelf wordt vrijgemaakt voor de opvang van corona-ouderen uit Friesland.

Hieronder de brief.

Geachte directie van zorginstelling Meriant,

Gisteren (1 april 2020) eind van de middag werden wij verrast door een belletje van een van uw medewerkers met een verontrustend bericht. Onze moeder van 82, die al jaren in verpleegtehuis Anna Schotanus in Heerenveen woont wordt gedwongen om aanstaande dinsdag haar vertrouwde woning te verlaten en wordt samen met 16-20 andere bewoners verhuisd naar een ander grotendeels leegstaand verpleegtehuis in Heerenveen, Herema State.

De reden is dat haar huidige onderkomen, Anna Schotanus, met spoed wordt leeggemaakt voor de opvang van alle corona-ouderen in de provincie Friesland.

Voor onze moeder en haar medebewoners is dit een groot drama. De bewoners bevinden zich allemaal in hun laatste levensfase en leven sinds een week in angst, afgesloten van het contact met de buitenwereld.

Gisteren kregen ze ineens te horen dat ze binnen 6 dagen worden verhuisd en alles wat enigszins vertrouwd is, wordt door personeel en verhuizers weggehaald en ingepakt.

De families/mantelzorgers mogen niet helpen. Niet bij inpakken, niet bij verhuizen, niet bij opnieuw inrichten. Ook mogen de bewoners op die verhuisdag niet naar een familielid toe, als dat nog zou kunnen. Ook na de verhuizing blijft de inrichting volledig gesloten voor alle familieleden en derden van buiten.

De hele operatie wordt door het verzorgingshuis zelf met eigen personeel uitgevoerd.

De keuze om een door ouderen bewoond verzorgingshuis vol te leggen met Corona patiënten voelt voor ons totaal onlogisch.

Is dit het huidige beleid van het ROAZ? De overheid wil kwetsbare ouderen tegen corona beschermen en dan geef je diezelfde kwetsbare ouderen door ze met spoed te verplaatsen zo ontzettend veel stress dat de kans groot is dat ze door de gedwongen overplaatsing komen te overlijden. Ze zeggen wel eens 'je moet geen oude bomen verplaatsen'. Dat geldt zeker voor deze doelgroep.

Onze moeder houdt zich kranig maar is aan de telefoon realistisch en twijfelt of ze dit wel kan verwerken en of ze het overleefd. Ze geeft zelf aan dat ze verwacht dat ze haar kinderen nooit meer gaat zien.

We schrijven u nu deze brandbrief om te voorkomen dat deze kwetsbare ouderen indirect ook slachtoffer worden van covid19.

Graag horen wij zo spoedig mogelijk wat jullie kunnen doen om dit te voorkomen.

Met vriendelijke groet,

Kinderen van uw bewoner mevrouw Braaksma-Bruinsma

Lees ook: Meriant in Heerenveen opent afdeling voor oudere coronapatiënten uit Friesland