Duurzaamheidsambities van de gemeente Heerenveen

Aangeboden door: pricewise.nl

Naast de landelijke overheid, zijn ook andere gemeenten druk bezig om hun duurzaamheidsambities door te voeren. Iedere gemeente gaat weer anders om met de duurzaamheidsopgave. In veel gevallen wordt de bevolking op de een of andere manier in de ambities betrokken. Ook de gemeente Heerenveen heeft grote ambities.

Gemeentelijk energieloket

De gemeente Heerenveen heeft via bijeenkomsten met haar inwoners geïnventariseerd waar zij behoefte aan hebben. Uiteraard is een woning energieneutraal maken een persoonlijke keuze die niet van overheidswege opgelegd kan worden. Het blijkt dat de inwoners van Heerenveen wel openstaan voor maatregelen om hun woning te verduurzamen, maar vaak niet altijd de weg hier naartoe weten. Er is dan ook behoefte aan één punt waar inwoners al hun vragen kunnen stellen en informatie kunnen opzoeken.

De gemeenteraad van Heerenveen is dan ook voornemens om in het voorjaar van 2020 een centraal informatiepunt op te zetten. Dit informatiepunt moet bestaan uit een energieloket, een website en de inzet van een energieregisseur. De website vormt de spil van het informatiepunt. Een website is gemakkelijk bereikbaar voor alle inwoners van Heerenveen zonder dat ze hiervoor fysiek naar het gemeentehuis moeten komen. De website gaat informatie geven over allerlei duurzame oplossingen die inwoners bij hun woning kunnen toepassen en over subsidies die de gemeente verstrekt om duurzaamheid te stimuleren. De website zal inwoners ook informeren over welke energievergelijker het beste te gebruiken is en over lokale initiatieven en projecten. Voor heel specifieke vragen kunnen inwoners terecht bij het loket. De energieregisseur is er voor inwoners die heel gericht op maat advies willen krijgen.

Energie-experiment LEEF

Ook wordt vanaf het voorjaar energie-experiment LEEF geïntroduceerd. Dit experiment draait om lokale collectieve projecten om de stad duurzamer te krijgen. Deze projecten zijn opgezet door inwoners, scholen, bedrijven of maatschappelijke organisaties. Deze projecten kunnen aangemeld worden bij de gemeente Heerenveen. De gemeente gaat dan kijken naar de haalbaarheid van deze projecten. Wanneer een project wordt bestempeld als haalbaar, dan maken vijf projecten kans op een subsidie van de gemeente tot maximaal € 100.000,-. Zo kan het project ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

Warmtescan voor alle inwoners

Door het gebruik van een energievergelijker kunnen inwoners van Heerenveen zelf al op zoek naar een groene en duurzame energieleverancier. Zo zijn mensen er zeker dat ze ook daadwerkelijk schone energie afnemen. Maar er kan op het vlak van woningverduurzaming nog veel meer gebeuren en dan vooral op het vlak van isolatie. Een woning isoleren is de meest effectieve maatregel om CO² te besparen. De Nederlandse overheid heeft aan de gemeente Heerenveen een subsidie van € 500.000.- beschikbaar gesteld om in te zetten voor kleine energiebesparende maatregelen. Van dit geld kunnen inwoners een gratis warmtescan aanvragen. De woning wordt dan met een warmtecamera gefotografeerd. Zo komt heel duidelijk naar voren waar in een woning de warmte weglekt. Zo worden inwoners zich bewust van de energie die zij verspillen en waar hun woning geïsoleerd moet worden.