Actieplan moet de komende acht jaar eenzaamheid terugdringen in de gemeente Heerenveen

HEERENVEEN De gemeente Heerenveen heeft een plan opgesteld om de komende acht jaar actief te werken aan het terugdringen van eenzaamheid. Daarbij wordt samengewerkt met inwoners, professionals en (vrijwilligers)organisaties.

Het streven is om eenzaamheid en sociaal isolement bij jong en oud zoveel mogelijk te voorkomen en te verminderen. Hoewel het verschil niet groot is per leeftijdsgroep komt volgens cijfers van de gemeente eenzaamheid het meest voor bij inwoners van 65 jaar en ouder.

Het actieplan bevat initiatieven om de zorg en ondersteuning anders en beter te organiseren. Belangrijk hierbij noemt de gemeente dat eenzaamheid vroeg wordt gesignaleerd en ervoor wordt gezorgd dat de aanpak langere tijd effect heeft.

Dat gebeurt aan de hand van vijf pijlers: bestuurlijk commitment, creëer een sterk netwerk, betrek mensen en eenzamen zelf, werk aan duurzaam aanpakken en monitoring en evaluatie.

,,Er wordt ingezet op meer aandacht voor eenzaamheid, samenwerking en verschillende mogelijkheden om in te zetten bij het voorkomen en verminderen van eenzaamheid”, aldus wethouder Zoetendal.

Landelijk actieprogramma

De gemeente Heerenveen is aangesloten bij het landelijk actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’. Met dat programma wil de overheid de trend van eenzaamheid onder ouderen in Nederland doorbreken.

Dat moet gebeuren door eenzaamheid eerder te signaleren, bespreekbaar te maken en vervolgens een duurzame aanpak te ontwikkelen.