Gemeente Heerenveen verwacht een budgetoverschrijding van 3,5 miljoen euro bij Heerenveen Beter Bereikbaar

HEERENVEEN De gemeente Heerenveen verwacht een budgetoverschrijding van 3,5 miljoen euro bij het Project Heerenveen Beter Bereikbaar (HBB).

De overschrijding komt volgens de gemeente door meerkosten die niet gedekt kunnen worden uit de post onvoorzien. Conform de Realisatieovereenkomst is de gemeente verantwoordelijk voor de risico’s en de daarmee samenhangende extra financiële middelen.

Het project HBB wordt volgens de huidige planning eind 2023 afgerond. De budgetoverschrijding komt volgens de gemeente door onder andere een langere voorbereidingsperiode. De gemeente gaat de raad vragen om hier 500.000 euro extra beschikbaar voor te stellen.

Een groot deel van de totale budgetoverschrijding, voorlopig door de gemeente geschat op een miljoen euro, komt volgens de gemeente door het standpunt van de belastingdienst rondom ‘niet compensabele BTW’.

Niet compensabele BTW

In de planfase is op basis van extern advies het project als een gehele gemeenschappelijke voorziening aangemerkt. Die is in opdracht van de gemeente aangelegd voor de inwoners van Heerenveen. Door dat uitgangspunt zou nagenoeg alle BTW waarvoor de gemeente opdrachtgever is volledig gecompenseerd kunnen worden uit het compensatiefonds. Daardoor is in de raming een minimale kostenpost opgenomen voor BTW.

De belastingdienst heeft bij de uitwerking van het plan het standpunt ingenomen dat er wordt gekeken naar grondeigendom. Het blijkt dat werkzaamheden op het grondgebied van de gemeente compensabel zijn. Terwijl werkzaamheden op grondgebied van Rijkswaterstaat niet compensabel zijn.

,,Het standpunt van de belastingdienst wordt nader bestudeerd naar mogelijkheden om dit standpunt te wijzigen”, aldus het college van B en W.