Gemeente Heerenveen in gesprek met inwoners en ondernemers hoe huizen en gebouwen aardgasvrij te maken

HEERENVEEN Samen met inwoners en ondernemers gaat de gemeente Heerenveen per dorp of buurt verkennen hoe te realiseren dat in 2050 alle huizen en gebouwen in de gemeente van het aardgas af zijn.

Het aardgasvrij maken is een van de klimaatdoelstellingen en staat beschreven in de aanpak Heerenveen Aardgasvrij.

Het college van B en W heeft medio mei een plan van aanpak vastgesteld. Op 20 juni neemt de raad een beslissing over het plan.

In totaal gaat het om ruim 25.000 woningen en gebouwen. De gesprekken starten dit najaar en duren tot het voorjaar van 2021.

Warmtebeeldcamera’s

In de wintermaanden van 2019 leende de gemeente al warmtebeeldcamera’s uit waarmee inwoners konden zien waarmee warmteverlies in de woning vastgesteld kon worden. Door die plekken te isoleren wordt energie bespaard.

Naast besparing zegt de gemeente samen met inwoners naar verdere verduurzaming te willen kijken richting 2050. De rijksoverheid heeft elke gemeente verplicht om daar een visie over op te stellen: de Transitievisie Warmte (TVW).