Gemeente Heerenveen wil tweede ontsluitingsroute voor grote calamiteit op het industrieterrein Kanaal

HEERENVEEN De gemeente Heerenveen wil een extra ontsluitingsroute voor het geval er een grote calamiteit is bij een van de bedrijven op het industrieterrein Kanaal.

De aanleg van een dergelijke calamiteitenroute moet zorgen voor een snellere en veiligere bereikbaarheid en ontvluchting van risicobronnen.

De kosten van het aanleggen van een tweede calamiteitenroute kost eenmalig 460.000 euro en daarna structureel jaarlijks 26.833 euro. De onderhoudskosten worden geschat op 3.075 euro per jaar, met ingang van 2022. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de vergadering van 22 juni.

De gemeente noemt een extra calamiteitenroute belangrijk vanwege de windrichting om zo veilig van een incident te kunnen wegvluchten. ,,Ook willen hulpdiensten de plaats van het incident met een tweede route kunnen bereiken met de wind in de rug. Maar ook bij een blokkade op de calamiteitenroute is een tweede route van belang.”

Wetterwille

Al het verkeer gaat nu via de Wetterwille. Dat is de enige ontsluitingsroute voor het industrieterrein.

,,Bij een groot incident ontstaan er veel verkeersbewegingen en extra druk op de Wetterwille. Hulpdiensten rijden naar de bron en overig verkeer wil juist vanwege de risico’s snel de andere kant op, bij de bron vandaan. Dan is het verstandig dat er een tweede route beschikbaar is”, zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan van de gemeente Heerenveen.

Brug over het kanaal

Eerder wees de gemeenteraad een brug over het kanaal af vanwege te hoge kosten.

Daarop kwam de Antea Group met andere mogelijkheden. Naar aanleiding van het overleg in de raad voerde de Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) een second opinion uit.

Beide onderzoeken laten zien dat de optie van het aanleggen van een vluchtroute onder het viaduct van de A7 pal naast de spoorlijn het beste voldoet.

Die optie ligt het verst van het terrein af en heeft daarmee ook de voorkeur van de veiligheidsexperts en de bedrijven.

Beide andere opties liggen dichtbij de reguliere ontsluitingsroute, in dezelfde windrichting en komen uit op de bestaande of op een extra afrit van de A7. Als vluchtroute moet in dat geval bij een incident het verkeer op de A7 worden gestopt.