Kerktoren Akkrum in de steigers voor restauratie

AKKRUM Het dak van de kerktoren in Akkrum wordt gerestaureerd. Ondertussen zijn er al steigers geplaatst.

Bij de restauratie wordt de leibedekking van de spits geheel vernieuwd. Vooral de hoeken van de toren op de zuidwestzijde lekken sinds een aantal jaren waardoor het achterliggende houtwerk is gaan rotten.

Gelijktijdig met de restauratie wordt al het houtwerk geschilderd en wordt de stilstaande klok aan de noordkant gerepareerd.

De planning is dat voor de bouwvak die begint op 18 juli alle werkzaamheden afgerond zijn.

Opdrachtgever en financiering

De opdrachtgever van de werkzaamheden is de Monumentenstichting Boarnsterhim. De restauratie is voorbereid en wordt begeleid door de Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen Noord-Nederland en wordt uitgevoerd door Bouwbedrijf Swart uit Eastermar.

Sinds eind 2010 is de Monumentenstichting Boarnsterhim, naast nog zeven andere rijksmonumenten, eigenaar van de kerktoren van Akkrum. De afgelopen jaren heeft deze stichting veel onderhouds- en restauratiewerk uit laten voeren aan haar eigendommen. Veel achterstallig onderhoud is inmiddels weggewerkt.

Het werk is financieel mede mogelijk gemaakt door: de Rijksdienst Cultureel Erfgoed, de provincie Friesland, de gemeente Heerenveen, de PKN gemeente Akkrum, de Gravin van Bylandt Stichting, de Meindersma-Sybenga Stichting, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de Stichting Dr. Hendrik Muller`s Vaderlandsch Fonds, het Dinamo Fonds en de Stichting Bouwcultuurfonds Friesland.