FNP stelt college vragen over onrust rondom gebruik van voormalig schoolgebouw in Haskerdijken

HASKERDIJKEN De FNP-fractie in de gemeenteraad van Heerenveen heeft vragen aan het college gesteld over onrust rondom het gebruik van het voormalige schoolgebouw in Haskerdijken.

Het gebouw is in 2017 door Kensoor Wonen en Dagbesteding gekocht om het gebouw om te vormen tot een multifunctioneel gebouw voor ouderen.

Volgens de FNP hebben omwonenden laten weten dat het pand niet als zodanig wordt gebruikt, maar zou het pand gebruikt worden voor permanente bewoning. ,,Onder andere door verhuur van appartementen. Daarnaast beschuldigen de omwonenden van het pand de eigenaar (Kensoor) van het opzettelijk verstrekken van onjuiste informatie overhet gebruuik van het voormalig schoolgebouw.”

De buurt stuurde over deze kwestie een brief naar de gemeente waarin ze vroegen om een gesprek met de gemeente en Kensoor en handhaving van de eerder gemaakte afspraken.

De FNP heeft naar aanleiding van de brief en gesprekken met omwonenden meerdere vragen over de ontstane onrust gesteld aan het college.

,,Wy wolle witte hoe’t it sit”, aldus FNP-raadslid Alette de Jong. ,,It liket der op dat Kensoor oare bedoelingen mei it gebou hat, as dat de omwenjenden destiids foar holden is.”

Volgens de FNP wordt er door de bewoners gesteld dat ze Plaatselijk Belang Haskerdijken-Nijbrêge niet als gesprekspartner accepteren. ,,Omdat die volgens haar geen partij is en er een probleem is tussen omwonenden, Kensoor en de gemeente Heerenveen.”