Terugblik op raadsvergadering gemeente Heerenveen

HEERENVEEN De gemeenteraad heeft maandagavond vergaderd. Hieronder een aantal highlights.

De raad heeft onder andere het beleidsplan voor de komende vijf jaar over gladheidsbestrijding vastgesteld. Kort samengevat staat hierin:

- Hoe gladheidsbestrijding wordt uitgevoerd zodat de bereikbaarheid, de doorstroming, de veiligheid en de leefbaarheid geborgd is.

- Dat bij sneeuwval eerder loonbedrijven ingezet worden om de doorstroming van het verkeer te borgen en te zorgen voor een veiliger situatie op fietspaden. En bij extreme sneeuwval wordt gezorgd voor extra inzet voor een begaanbaar winkelcentrum in Heerenveen.

- Een pilot op te zetten om zoutbakken te plaatsen bij een verzoek van inwoners zodat ze zelf in straat, buurt, wijk of dorp, de gladheid kunnen bestrijden.

Nieuwbouw Oudeschoot

Ook stelde de raad het bestemmingsplan vast rondom de plannen om de locatie Brandenburg in Oudeschoot te herinrichten met negen nieuwe woningen. De plannen bestaan uit het bouwen van vier twee-onder-een kapwoningen en vijf vrijstaande woningen. Daarnaast wordt ook de openbare ruimte in het plangebied opnieuw ingericht.

Huisvesting gemeente

De raad heeft de visie met uitgangspunten vastgesteld voor huisvesting van de gemeentelijke organisatie.

Na het vaststellen van deze visie wordt verkennend onderzoek gedaan naar drie scenario’s:

1. huisvesting met bestaand bezit van de gemeente Heerenveen.

2. huisvesting met bestaand vastgoed in de gemeente.

3. huisvesting met nieuwbouw.

Handboeien voor boa's?

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) in de gemeente Heerenveen krijgen mogelijk handboeien. Die kunnen soms handig zijn, zegt burgemeester Tjeerd van der Zwan.

Van der Zwan reageerde maandagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering op een vraag van de VVD over recente incidenten en initiatieven rond boa’s elders in Nederland.

Het ging onder meer over de proef in Smallingerland om opsporingsambtenaren uit te rusten met bodycams om hun veiligheid te vergroten en over de mishandeling van boa’s bij het strand van IJmuiden op Hemelvaartsdag.

De optie van de handboeien onderzoekt het gemeentebestuur momenteel.