Julia Jan Wouters Hospice Heerenveen op zoek naar nieuwe locatie

HEERENVEEN De stichting Julia Jan Wouters Hospice is op zoek naar een nieuw onderkomen in Heerenveen.

Een concrete locatie heeft de stichting nog niet op het oog, zo geeft bestuursvoorzitter Otto Hoekstra aan. ,,Maar als er een partij is waarmee we een intentieverklaring kunnen ondertekenen kan het snel gaan. Dan kan het hospice als het meezit al binnen een jaar verhuisd zijn.”

De verhuizing is noodzakelijk vanwege het veranderende zorglandschap dat toekomstbestendig moet worden. Het huidige pand van het hospice aan de K.R. Poststraat beschikt over twee kamers en is te klein om eraan te voldoen.

Op weg naar een nieuwe locatie is ruim een jaar geleden een rondetafelgesprek gehouden bij vergaderlocatie De Drie Pilaren in Oudeschoot. Daaruit kwam de verhuizing naar voren.

Hoekstra: ,,Wel is daarbij een zoektocht naar financiële ondersteuning nodig. Daar zijn we al mee bezig. Ook hopen we dat een nieuwe locatie dezelfde sfeer en intimiteit kent als het huidige hospice.”

De voorzitter zegt daarnaast vooral ontzettend trots te zijn op de vrijwilligers en medebestuursleden die het mogelijk maken dat er plaats is voor een hospice in Heerenveen. ,,Dat geldt ook voor de steun van bedrijven en particulieren. Dat doet je wel wat.”

(Tekst Jitze Hooghiemstra)