Positieve effecten van zonnepark Heerenveen op biodiversiteit onderzocht

Naturalis gaat onderzoek doen naar de biodiversiteit op het zonnepark bij Heerenveen. ,,Als de moshommel zou terugkomen zou dat mooi zijn’’, aldus onderzoeker Koos Biesmeijer.

Afgelopen vrijdag is met de voordracht van het gedicht Sinneljocht van Arjan Hut officieel gestart met de bouw van het park dat ten zuiden van Nieuweschoot, nabij de Mangaanweg wordt aangelegd. Het park wordt twintig hectare groot, telt 40.000 zonnepanelen en heeft een capaciteit van 14 megawatt.

Voor het onderzoek naar de biodiversiteit door Naturalis Biodiversity Center wordt binnenkort eerst een nulmeting gedaan, vertelt Biesmeijer. De ecoloog, hoogleraar natuurlijk kapitaal en wetenschappelijk directeur bij Naturalis, doet al onderzoek bij een zonnepark in Moerdijk dat net als het Friese park van Shell is. ,,Daar gaat het om een oud bedrijventerrein dat twintig jaar heeft braak gelegen. Hier gaat het om een plek die is gebruikt voor intensieve landbouw.’’

Als de nulmeting is gedaan, wordt ergens in het najaar ,,een verscheidenheid aan planten’’ ingezaaid. Wat precies, wordt nog uitgezocht. Dat moet in nauw overleg met opdrachtgever, zegt Biesmeijer. ,,Je moet natuurlijk niet allemaal bomen neerzetten die het zonlicht wegnemen.’’

Mogelijk positieve effecten

Waar het onderzoek in Moerdijk zich vooral richt op wat de mogelijk negatieve effecten van zonnepanelen zijn gaat het in Heerenveen juist om de mogelijk positieve effecten.

Onder meer een rapport van Wageningen University Research uit 2019 concludeerde dat zonneparken kunnen bijdragen aan de verhoging van de biodiversiteit. Met name in intensief agrarisch gebied kunnen de parken volgens het rapport leiden tot toename in soorten vegetatie, insecten en vogels. Belangrijk is wel dat er voldoende licht en water op de bodem komt.

Ook de eerste resultaten van het onderzoek van Naturalis in Moerdijk leidden tot die conclusie. Het zonnepark leek er geen beperking te zijn voor insecten en planten, stellen de onderzoekers.

‘Arm agrarisch landschap’ weer verrijkt

Nu het land bij Heerenveen straks niet meer zo intensief bewerkt wordt, verwacht de ecoloog dat het ,,arme agrarische landschap’’ weer wordt verrijkt. Over een jaar verwacht Biesmeijer de eerste resultaten te kunnen meten. Volgens hem zijn er ,,in de buurt mooie tuinen’’. Dat kan een positief effect hebben op de toename van dieren, die dan immers al in de buurt zijn. ,,Het moet ergens vandaan komen.’’

Biesmeijer verwacht dat al snel een aantal bijensoorten zullen komen. Uiteindelijk hoopt hij dat ook de moshommel zijn entree maakt. ,,Die komt op de Waddeneilanden voor, maar op het vasteland van Friesland bijna niet.’’

Shell heeft volgens een woordvoerder voor het onderzoek in Moerdijk en Heerenveen jaarlijks 50.000 euro beschikbaar gesteld. Wageningen University Research start binnenkort met soortgelijk onderzoek op zes locaties in Nederland. Daarvoor heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 3,6 miljoen euro beschikbaar gesteld.