Gemeenteraad stemt in met fusie OBS Mr. J.B. Kanschool uit Jubbega en OBS Op ‘e Grins uit Hoornsterzwaag

HOORNSTERZWAAG De raad van de gemeente Heerenveen heeft dinsdag definitief ingestemd met de fusie van de OBS Mr. J.B. Kanschool uit Jubbega en OBS Op ‘e Grins uit Hoornsterzwaag.

Daarmee is de weg vrij voor Ambion voor de fusieschool die in Hoornsterzwaag moet komen en die volgens de scholenkoepel een vernieuwend onderwijsconcept betreft voor de regio. Ook een peutervoorziening maakt onderdeel uit van de nieuwe school, die per 1 augustus een feit moet zijn.

De afgelopen periode is in nauwe samenwerking met ouders en leerlingen gewerkt aan een nieuw onderwijsconcept dat inmiddels is gepresenteerd. De groene omgeving, de buitenruimte, de agrarische regio en het aanspreken en ontwikkelen van de talenten van leerlingen staat daarbij centraal.

Binnenkort wordt de nieuwe naam van de school gepresenteerd. Met de fusie en het onderscheidende concept van de school, kan het openbaar onderwijs in Jubbega-Hoornsterzwaag en omgeving duurzaam voortgezet worden.

Lees ook: Ambion verenigt twee basisscholen in de regio Jubbega tot een duurzame plattelandsschool in Hoornsterzwaag