Informatiebord Joodse Begraafplaats

De Knipe Op de Veensluis op de grens van Heerenveen naar De Knipe, is een kleine begraafplaats.

Veel mensen zullen er vaak langs gefietst zijn zonder te weten wat dat precies voor begraafplaats is. Het is een Joodse begraafplaats.

In de gemeente Heerenveen bevinden zich twee Joodse begraafplaatsen. De Knipe is de oudste van de twee en dateert van 1860; die van Oranjewoud dateert van 1883; daar kan nog steeds worden begraven. Beide begraafplaatsen zijn eigendom van het NIK (Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap).

Op de jaarvergadering van Plaatselijk Belang “Meiinoar Ien”in De Knipe kwam ter sprake dat het goed zou zijn dat meer mensen op de hoogte zijn van dat stukje geschiedenis.

Marjan Steenstra en Gerda Baron gingen er vanuit het bestuur van Plaatselijk Belang mee aan de slag. Ze verdiepten zich in de geschiedenis en gingen op bezoek bij Feito van der Wal, die er veel over wist te vertellen. De Joodse begraafplaats in De Knipe was in gebruik tussen 1860 en 1893.

In het Jodendom is eeuwige grafrust een vereiste. De eeuwigdurende grafrust wordt door de Nederlandse Staat gewaarborgd sinds 1814. Op de grafzerken staan diverse tekeningen. Die allemaal een eigen betekenis hebben.

In overleg met de consul-beheerder van de begraafplaats Eduard Huisman van het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap is er een tekst voor een informatiebord gemaakt.

Rixt Baron uit De Knipe maakte daar een ontwerp van. Sinds kort is het bord bij de begraafplaats geplaatst. Voor geïnteresseerden dus reden om af te stappen en even te lezen.

Via de QR codes die op het bord staan kan er meer informatie gevonden worden over de Joodse begraafplaatsen.