Primeur voor Museum Belvédère met provinciale subsidie van 200.000 euro per jaar

HEERENVEEN Museum Belvédère heeft voor het eerst een structurele provinciale subsidie ontvangen voor een periode van vier jaar.

Het totale aangevraagde subsidiebedrag van 200.000 euro per jaar is toegekend. Dat gebeurde na een uiterst positieve beoordeling.

Zo scoorde het museum dat jaarlijks gemiddeld 45.000 bezoekers trekt en daarmee behoort tot de best bezochte kunstmusea in Noord-Nederland ‘excellent’ op alle vlakken zoals: inhoudelijke profilering, kwaliteit, professionaliteit en ondernemerschap.

„Hier hebben we zolang op gewacht en keihard voor gewerkt. Een geweldige opsteker. Nu volle kracht voorwaarts”, aldus directeur-conservator Han Steenbruggen van museum Belvédère dat inzet op jaarlijks 60.000 bezoekers.

De beoordelingscommissie is in haar rapport van mening dat Museum Belvédère niet mag ontbreken in de Friese museale infrastructuur. „De collectie is uniek en van hoge kwaliteit, het verzamelbeleid is helder en de visie op collectiebeheer is aansprekend. Dat dit compacte team met beperkte middelen hoogwaardige programma’s maakt is een grote prestatie.”

De commissie zegt er alle vertrouwen in te heben dat de provinciale subsidie ,,de bewezen kwaliteit van het museum verder zal versterken. Extra steun zal een katalysator zijn voor de ontwikkeling van de sprankelende, ambitieuze toekomstplannen die door de commissie als zeer interessant zijn beoordeeld."

Wel geeft de commissie ter overweging mee om de samenwerking met Museum Dr888 te versterken. ,,Vooral op het gebied van de collectie en de periode waar beide musea zich op richten, ziet de commissie mogelijkheden, maar ook op het gebied van programma en marketing."

Contre l’Oubli - ‘tegen het vergeten’

Daarnaast opent bij Museum Belvédère zaterdag 4 juli de tentoonstelling ‘Contre l’Oubli - tegen het vergeten’.

Tot en met 20 september wordt in een tweeluik aandacht geschonken aan het werk van Edith Auerbach (1899-1994) en Frank Lisser (1959) in relatie tot de Tweede Wereldoorlog.