Provinciale subsidie van 100.000 euro per jaar voor het Oranjewoud Festival

ORANJEWOUD Het Oranjewoud Festival krijgt voor de komende vier jaar een provinciale subsidie van 100.000 euro per jaar. Er was een subsidie aangevraagd van 120.000 euro per jaar.

Voor het festival is het voor het eerst dat zij een provinciale subsidie krijgt. De commissie kende de subsidie toe omdat zij het vakmanschap van het Oranjewoud Festival beoordeelt als zeer goed.

,,Artistiek leider Yoram Ish-Hurwitz is een ervaren uitvoerend musicus en organisator. Hij wordt ondersteund door zakelijk leider Immie Jonkman. De commissie acht dit een zeer capabel directieteam. Het feit dat Ish-Hurwitz in Oranjewoud woont zorgt voor extra draagvlak”, aldus het rapport.De instelling heeft een grote landelijke en internationale uitstraling en

Daarnaast noemt de commissie het Oranjewoud Festival uniek voor de provincie Friesland. Wel is het toegekende subsidiebedrag per jaar lager dan gevraagd.

„De provincie ontving veel aanvragen die goed tot zeer goed beoordeeld zijn, waardoor het totale beschikbare budget met tien miljoen werd overvraagd”, aldus de commissie.