‘Nieuw station nodig bij klaverblad A32 bij komst Lelylijn’

HEERENVEEN Vanwege de plannen voor de Lelylijn moet er noordwestelijk van het klaverblad in de A32 bij Heerenveen een nieuw station komen: station Heerenveen-Noord.

Uit een rapport blijkt dat de aanleg van de Lelylijn vooral de economie en woningbouw in Heerenveen en Drachten een enorme boost zal geven.

Heerenveen kan uitgroeien tot een plaats met 90.000 inwoners, Drachten tot 84.000 inwoners. De nieuwe spoorlijn tussen Lelystad, Heerenveen, Drachten en Groningen moet worden aangelegd ten westen en noorden van de snelwegen A6 en A7, zo staat in het haalbaarheidsonderzoek van Studio Bereikbaar dat provincies en kabinet woensdag openbaar maakten.

Het plan is niet nieuw. Al in 1988 was het officiële plan van NS om een toekomstige Zuiderzee-spoorlijn in de buurt van Schoterzijl Friesland te laten binnenkomen en via Munnekeburen, Oldelamer, Nijelamer, Nijeholtwolde en Oldeholtwolde ten zuiden van Heerenveen te laten aansluiten op de spoorlijn Zwolle-Leeuwarden. Pas in de jaren negentig werd deze planning gewijzigd in een tracé dat zo veel mogelijk langs de A7 zou lopen.

Politieke discussie

In de politieke en publieke discussie die vijftien jaar geleden plaats vond rond die Zuiderzeelijn, met een belangrijke lobby voor de magneetzweeftrein, is uiteindelijk door het kabinet Balkenende in 2007 besloten om de Zuiderzeelijn vanaf Lelystad niet verder door te trekken via Heerenveen en Drachten naar Groningen, maar de Hanzelijn in 2012 aan te leggen van Lelystad naar Zwolle. Het noorden werd gecompenseerd met het al gereserveerde geld. Daarvan is onder andere de spoortunnel in Wolvega bekostigd.

‘Tijden veranderen’

Maar tijden veranderen en het plan staat weer volop in de belangstelling. De nieuwe spoorlijn kost tussen 3,2 en 6,4 miljard euro en is volgens eerste berekeningen kostendekkend te exploiteren. Van het reizigerspotentieel van 22.500 reizigers per dag is de helft nieuw. De ‘winst’ voor Heerenveen, dat nu al gelegen is aan de intercitylijn: Leeuwarden-Heerenveen-Zwolle-Steenwijk-Zwolle, wordt geraamd op 700 extra reizigers per dag. De reistijd tussen Schiphol en Noord-Nederland zou met de verbinding dertig minuten afnemen.

In 2006 werden de economische voordelen van de Lelylijn, die toen Zuiderzeelijn heette, als onvoldoende beschouwd. Maar tijden veranderen, zo blijkt uit het rapport. Een vervolgstudie moet onder meer uitwijzen hoe groot de woningbouw in Noord-Nederland kan zijn. Door de trek van stad naar platteland kan er hier een potentieel vrijkomen van 100.000 nieuwe woningen.

Psychologische effecten

De onderzoekers keken nadrukkelijk ook naar de psychologische effecten van de aanleg van de nieuwe spoorlijn. Er is sprake van een veranderende wereld, stellen ze. De verhouding in Nederland tussen stad en platteland raakt uit balans, de ongelijkheid groeit en dat zorgt voor toenemende ontevredenheid in de periferie.

Aanleg van de nieuwe spoorlijn kan die deels wegnemen. Voor de verdere toekomst kan er halverwege de spoorlijn zelfs een toeristische ‘hub’ worden aangelegd. De onderzoekers noemen als voorbeeld een extra halte bij of boven Lemmer en bij het Kuinderbos.