FOTO'S | Formeel startsein voor nieuwbouw Jongbloed gegeven, plannen voor woningen en park op bestaande plek

HEERENVEEN Wethouder Jaap van Veen en financieel directeur Matthy Groen hebben vrijdag onder toeziend oog van CEO Jannes Hessels van Royal Jongbloed een exploitatieovereenkomst ondertekend.

Daarmee is formeel het startsein gegeven voor de herontwikkeling van het terrein van de drukkerij aan de Marktweg 73A.

Royal Jongbloed heeft plannen om de bestaande drukkerij te slopen en vervolgens een nieuwe productie- en kantoorfaciliteit te realiseren aan de westzijde van de kavel.

Op de vrijgekomen ruimte komen 41 woningen in een patioachtige setting. Ook komt er relatief veel groen en water. Tussen de woningen en de nieuwe productie- en kantoorlocatie komt een park.

De directe omgeving krijgt de kans om in het proces mee te denken over de ontwikkeling van de locatie. Op 8 juli houden de gemeente en Jongbloed een inloopbijeenkomst waarin de plannen ingezien kunnen worden.
 
Voor de plannen wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het is aan de gemeenteraad om dat bestemmingsplan vast te stellen. Dat gebeurt naar verwachting in de eerste helft van 2021.