Foto’s | Voorbereidende werkzaamheden Windpark Fryslân langs A7 bijna in eindfase

OUDEHASKE Visser en Smit Hanab is momenteel druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden van het Windpark Fryslân. Langs de A7 worden momenteel de benodigde stroomkabels aangelegd.

Het aanleggen van de stroomkabels voor het windpark dat komt tussen Breezanddijk en de Haskerveenpolder begon in juli 2019 ter hoogte van Breezanddijk en moet in augustus klaar zijn.

In de zomer van 2021 vervolgens moeten huishoudens stroom geleverd krijgen via het windpark. Dat telt 89 turbines van 4,3 megawatt. Met een vermogen van 382,7 megawatt levert Windpark Fryslân naar eigen zeggen voldoende energie voor ongeveer 500.000 huishoudens.

Transformatorstation

Om de opgewekte energie van de windturbines naar de gebruiker te brengen, worden de stroomkabels aangelegd. Die van de windturbines in het IJsselmeer naar het transformatorstation in Breezanddijk.

Van het transformatorstation gaat de stroom via kabels naar het hoogspanningsnet van TenneT bij Bolsward.

In het IJsselmeer wordt 90 kilometer aan stroomkabels aangelegd. terwijl er vanaf Oudehaske in totaal 55 kilometer aan stroomkabels wordt aangelegd richting het transformatorstation.

(Foto’s HoogMedia)