Verbouwing apotheek Tjongerschans gereed, straks ook buitenloket

HEERENVEEN De verbouwing van de apotheek De Tjonger in de centrale hal van ziekenhuis Tjongerschans is afgerond.

De verbouwing moet ervoor zorgen patiënten snel en met oog voor privacy medicijnen kunnen krijgen bij ontslag uit het ziekenhuis of na een bezoek aan een specialist.

Vanwege de coronamaatregelen wordt ook gewerkt aan een loket voor de apotheek aan de buitenkant van het ziekenhuis. Dat moet zorgen voor minder verkeer van mensen in Tjongerschans. Het loket is naar verwachting na de zomerperiode klaar”, vertelt Jan Maarten.

‘Geen wachtrijen meer’

Vanwege toename van het aantal patiënten in de onze apotheek ontstonden er af en toe lange wachtrijen middenin de hal van het ziekenhuis. ,,Dat is niet prettig. Bij de verbouwing hebben we met veel wensen van onze bezoekers rekening gehouden. We hebben nu meer loketten en een eigen wachtruimte waar mensen kunnen zitten”, zegt Jan Maarten Langbroek, poliklinisch apotheker in Tjongerschans.

Ook is er bij de loketten meer privacy gekomen. Dat was een wens van de patiënten. Langbroek: ,,En als een patiënt uitgebreidere uitleg nodig heeft, hebben we een spreekkamer tot onze beschikking. Met een inventief wachtsysteem hebben we beter inzicht in het aantal wachtenden zodat we hier op kunnen reageren.”

De poliklinische apotheek De Tjonger en de ziekenhuisapotheek vormen samen het centrum voor Farmaceutische Zorg in Tjongerschans.

Poliklinische en dienstapotheek

Apotheek De Tjonger is naast een poliklinische apotheek ook de dienstapotheek voor de regio. De dienstapotheek verzorgt de geneesmiddelenvoorziening in de avond- nacht- en weekenddiensten.

Het gaat daarbij vooral om recepten van eerste uitgiftes via de dokterswacht en de spoedeisende hulp. Apotheek De Tjonger verstrekt ook exclusief de specialistische thuismedicatie die onderdeel van de behandeling in het ziekenhuis is.

Apotheek De Tjonger is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur. Buiten de openingstijden is de apotheek voor spoedrecepten altijd te bereiken.