Speelgoedbank Heerenveen en VV Akkrum ontvangen via drive through cheque coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

HEERENVEEN De Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland stelt twaalf verenigingen en stichtingen uit de regio gezamenlijk euro beschikbaar uit het coöperatiefonds van de bank. Er waren veertien aanvragen ingediend.

Vanwege de coronamaatregelen vond het overhandigen van de bijbehorende cheque ditmaal plaats via een drive through.

Uit de regio Heerenveen werd geld beschikbaar gesteld aan de Stichting Speelgoedbank Heerenveen en VV Akkrum.

De Speelgoedbank heeft 7500 euro gekregen voor de verhuizing naar een deel van het oude It Oerset aan de Van Helomalaan. Dat moet aan het einde van de zomer een feit zijn.

De Speelgoedbank is nu nog gevestigd in de naastgelegen noodlokalen van de oude school en is ondertussen al bezig met de verhuizing en verbouwing van het pand, waar tot november 2019 als antikraak in gebruik was.

VV Akkrum

Voetbalclub VV Akkrum krijgt 2500 euro. Dat geld is bedoeld voor de aanschaf van led-verlichting voor het gebouwencomplex.

De commissie Coöperatiefonds komt in september weer bijeen om nieuwe aanvragen te behandelen. De deadline voor het inleveren van aanvragen is 1 september. Zie www.rabobank.nl/heerenveen en kijk onder het kopje ‘Sponsoring en donaties’.