Friese staten en stinzen | Lindenoord in Wolvega

WOLVEGA Voor de serie Friese Staten en stinzen gaat Peter Nieuwenhuijsen ditmaal in op Lindenoord in Wolvega.

Friesland een provincie van boerderijen en kerken? Ja, maar er is veel meer. Zoals prachtige staten en stinzen. Elke week bezoekt Peter Nieuwenhuijsen een andere. Deze week Lindenoord.

Als je in de Van Harenstraat van Wolvega loopt, verwacht je niet tussen de winkels opeens zo’n smaakvol huis in Lodewijk XVI-stijl als het huis Lindenoord tegen te komen,. Maar als je hoort dat dit het huis was van Van Haren, is in elk geval het verband met de straatnaam duidelijk. Grietman en staatsman Onno Zwier van Haren liet in de tuin een theatertje aanleggen, want hij schreef gedichten en toneelstukken, na zijn ‘verbanning’ uit Den Haag. Deze was het gevolg van beschuldigingen van de kant van zijn schoonzoons, gebaseerd op de beschrijving door zijn dochters van de seksuele voorlichting die zij van hun vader hadden gekregen. Volgens het boek van Edgar du Perron, Schandaal in Holland, moest Van Haren zelfs voor zijn leven vrezen. 

Na eerst gekozen te hebben voor geheimhouding ging Van Haren een jaar later alsnog publiekelijk in de verdediging, waarna hij ook medestanders vond, zoals deze baron Van Heeckeren, die (een eeuw later) zo ongeveer het volgende schreef: 

‘Vergelijk maar eens het lijden van koning Lear, dat door Shakespeare was bedacht, met het lot dat Van Haren in de werkelijkheid trof. Shakespeare schetst een oude koning, die laaghartig wordt verwaarloosd, vernederd en mishandeld door twee ondankbare dochters, maar dat is nog niets vergeleken met het gruwelijke complot van drie dochters en twee schoonzoons tegen de grijze Van Haren en vergeleken met de akelige laster en de bloeddorstige haat waarmee zij hem tot in zijn ballingsoord Wolvega vervolgden.’

Het ‘ballingsoord’ Lindenoord is namelijk ook nog eens een keer tot de grond toe afgebrand (toch een ongeluk?), waarna Onno het weer liet opbouwen, maar toen hij stierf (1779) was het nog niet klaar. Het bleef nog enige tijd in zijn familie en halverwege de 19e eeuw was Sebald Manger Cats eigenaar; deze liet het verbouwen en de bijgebouwen slopen. Binnen is nog wel een achttiende eeuwse keuken en enig stucwerk. Het huis is nu alweer heel lang gemeentelijk bezit en het wordt als kantoor verhuurd. 

(Tekst Peter Nieuwenhuijsen)

Lees ook: PRIJSVRAAG | Staten en Stinzen: win een vorstelijke overnachting