Aantal scheidingen en arbeidsconflicten neemt toe door Corona

HEERENVEEN Corona maakt meer kapot dan je lief is. Relationele spanningen, thuis, bijvoorbeeld ontstaan door verplicht thuiswerken of nog erger, ontslag, treffen duizenden gezinnen. Afgelopen juni steeg het aantal werklozen enorm omdat bedrijven economisch flink geraakt worden.

In een maand tijd ging het aantal mensen zonder baan van 74.000 naar 404.000, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend. Vaak is er na ontslag sprake van een arbeidsconflict waarbij de transitievergoeding een ‘hoofdrol’ speelt. Arbeidsmediators en scheidingsmediators hebben het drukker dan ooit.

„We weten niet wat ons overkomt,” zegt Bernadette Keijzer, mediator en conflictcoach bij Fideliz Mediation. „De afgelopen twee weken kreeg ik maar liefst 7 nieuwe zaken op mijn bordje, terwijl het in de bouwvak normaal gesproken vrij rustig is. Het gaat om stelletjes die willen scheiden, die een scheiding willen voorkomen vanwege de financiële gevolgen en om mensen die een arbeidsconflict met hun werkgever hebben. Meestal vanwege ontslag.”

Keijzer runt in Heerenveen haar eigen bedrijf, Fideliz mediation, en is oprichter van het landelijke platform Hello Mediator. Daar zijn diverse scheidings- en arbeidsmediators bij aangesloten, allemaal ADR en MfN geregistreerd. „Mijn situatie is niet uitzonderlijk. Al onze leden zien een toename van de werkzaamheden. Vakantie zit er voor ons voorlopig niet in.”

De enorme groei van het aantal ontslagen komt onder meer door het opheffen van de ‘ontslagboete’. Werkgevers die steun kregen van de overheid mochten in maart, april en mei geen mensen ontslaan om bedrijfseconomische redenen, maar in juni werd die regel opgeheven. Keijzer: „Eerst werd er afscheid genomen van zzp’ers, uitzendkrachten en oproepkrachten. Daar komen nu werknemers met vaste contracten bij. In veel gevallen staat de hoogte van de transitievergoeding - waar iedere werknemer recht op heeft - ter discussie. Die transitievergoeding komt grofweg neer op een derde maandsalaris per dienstjaar voor de eerste tien dienstjaren. Maar de praktijk is vaak anders.”

Bij arbeidsmediation wordt een conflict tussen werkgever en werknemer opgelost onder begeleiding van een onafhankelijke mediator, een neutrale gespreksleider. Keijzer: „Meestal lukt het om in een paar gesprekken tot een oplossing te komen, zonder dat de zaak voor de rechter moet komen. Daar zijn alle betrokken partijen bij gebaat.”

Ook het aantal scheidingen neemt toe. De scheidingsmediators, aangesloten bij Hello Mediator, verwachten een grotere toename dan normaal. Keijzer: „Het landelijke beeld zit rond de 30.000 stellen per jaar, in 2020 moeten we rekening houden met minimaal 40.000 echtscheidingen. Daarnaast zijn er duizenden stellen die wel willen scheiden, maar dat niet kunnen vanwege de financiële gevolgen. Het opsplitsen van een gezin levert dubbele kosten op, er zijn alimentatieplichten… Scheiden is lijden, maar gebrek aan geld is niet de juiste reden om uit elkaar te gaan. Vaak zak je alleen maar verder in het moeras. Een scheidingsmediator kan de situatie weer vlot trekken.”