Friese staten en stinzen | Oranjestein in Oranjewoud

ORANJEWOUD Friesland een provincie van boerderijen en kerken? Ja, maar er is veel meer. Zoals prachtige staten en stinzen. Elke week bezoekt Peter Nieuwenhuijsen een andere. Deze week Oranjestein.

Als ik mijn hybride Toyota parkeer op de kleine parkeerplaats aan de Lindelaan, stel ik mij voor hoe Pieter Cats hier aankwam in 1820, 200 jaar geleden. Zijn koets zal het equivalent van een Rolls Royce zijn geweest en zijn echtgenote, Rinske Heringa, was er zeker bij. Na hen volgde de koets van hun dochter Sjuwke en haar man Johannes Bieruma Oosting. Die laatste twee hadden hun oog laten vallen op het ‘buitentje’ van de heer Adema en wilden het Pa Cats laten zien. Met wat veranderingen was het volgens Johannes wel geschikt om ‘s zomers zes weken te verblijven. Pieter Cats stemde in. De veranderingen werden spoedig ter hand genomen. Het bestaande huis werd de achterzijde van een nieuw; de imposante gevel met uitzicht op de Lindelaan, die wij nu nog zien en kennen als Oranjestein, was toch iets meer dan een kleine ingreep. Pieter dacht groot.

Ik kom een jongeman tegen die een beetje op Jort Kelder lijkt. Hij vertelt me over Pieter Cats: „De familie was doopsgezind, dus officiële functies zaten er in de 18e eeuw niet in. Dan maar geld verdienen, zal Pieters vader hebben gedacht en dat lukte hem goed: textielhandel en… geldhandel. Pieter had daardoor al een aardig startkapitaal en hij had de kunst van het geld verdienen goed afgekeken. Trouwens, ook Rinske liet zich niet onbetuigd. Geldhandel, onroerend goed en een dosis geluk: Pieter schoot omhoog in de Quote 500. En al helemaal in 1795, toen hij als patriot een functie in Den Haag kreeg en bovendien gebruik maakte van de dalende huizenprijzen. Terug in Leeuwarden kocht hij nota bene het Stadhouderlijk Hof! Maar toen zag hij er toch maar van af om er te gaan wonen, dus verkocht hij het weer. In plaats daarvan liet hij een nieuw huis bouwen aan de Nieuwestad. Dat hele grote ja, het Catshuis.”

Het park van Oranjestein is groot en mooi en soms geopend. ’s Zomers op zondagmiddag, ingang bij de Oranjerie aan de Marijke Muoilaan, waar ook een kopje thee gedronken kan worden (pink omhoog hoor!). Lucas Pieters Roodbaard is ook hier de man van het schitterende ontwerp. Wandelen langs de paaltjes, anders verdwaal je nog.

Tekst: Peter Nieuwenhuijsen

Prijsvraag

Rondom de Friese staten en stinzen wordt ook een prijsvraag gehouden. Te winnen valt een vorstelijke overnachting in een van de mooiste B&B’s van Friesland: Huize Boschoord in Sint Nicolaasga. Ga voor deelname naar

https://heerenveensecourant.nl/artikel/1112128/prijsvraag-staten-en-stinzen-win-een-vorstelijke-overnachting.html