FOTO’S | Vinders eerste kievitsei gemeente Heerenveen ontvangen beloning uit handen van burgemeester Van der Zwan

HEERENVEEN De uit Emmeloord afkomstige Klaas Stapensea en Ewoud Schröder uit Jirnsum vonden het eerste kievitsei van de gemeente Heerenveen op 11 maart.

Vanwege de coronatijd kon nu pas de bijbehorende beloning worden overhandigd. Bij de uitreiking was ook Lutske visser van de Bond Friese VogelWachten (BFVW) aanwezig.

Beide mollenvangers zagen de kieviten ‘hijke’ en ‘sijke’ zoals zij de vogels noemden achter een kraai aangaan. Vervolgens werd er gepaard en maakte ‘sijke’ haar nest op.

Het was voor de twee mannen een kans uit het schoolboekje die met beide handen werd aangegrepen.

(Foto’s Max van Gelder)