Gemeente Heerenveen werkt mee aan gaswinning door Vermilion in Nieuwehorne

NIEUWEHORNE De gemeente Heerenveen gaat meewerken aan gaswinning door Vermilion in Nieuwehorne. Wel zijn er volgens de gemeente nog tussenstappen nodig.

De gaswinningsplannen in Nieuwehorne moet plaatsvinden vanaf een boorlocatie aan de Vogelweide en kent een lange voorgeschiedenis. Het juridische traject begon in 2016 en is nog niet ten einde. De Heerenveense gemeenteraad vergaderde er al vaak over.

Uit het nieuwste milieurapport (mer) blijkt volgens de gemeente dat veel wettelijke normen of grenswaarden in Nieuwehorne ,,niet overschreden worden en niet worden benaderd." In een gemeentelijk stuk staat dat: ‘In veel gevallen is er wel sprake van een merkbare of meetbare verandering, maar die heeft bijna altijd een beperkte omvang of is tijdelijk van aard als gevolg van de aanlegwerkzaamheden’.

Geen extra hinder

Met het milieurapport in de hand concludeert de gemeente dat het winnen van gas vanaf de Vogelweide ‘geen belangrijke milieugevolgen’ heeft. En: ‘Tegen de achtergrond van de landbouwkundige activiteiten en natuurlijke processen in het gebied, zijn de negatieve effecten die specifiek aan de gaswinning en het transport zijn toe te schrijven, te verwaarlozen.’ Gaswinning veroorzaakt volgens de gemeente in het gebied ,,waar al van gebeurt niet al te veel extra hinder veroorzaakt."

Daarom wil de gemeente (planologische) medewerking verlenen aan de winning. Toch kan gasbedrijf Vermilion nu niet meteen los. Dat duurt nog even.

Winningslocatie

Vermilion wil de geplande proefboorlocatie aan de Vogelweide omzetten in een winningslocatie. Het bedrijf wil daarnaast een pijpleiding aanleggen richting een ‘gasknooppunt’ bij Mildam. Daarvoor moeten bestaande plannen formeel worden gewijzigd.

De voorstellen dienen zes weken ter inzage te liggen. Betrokkenen en omwonenden mogen in deze periode bezwaar maken tegen de wijzigingen. Hierna gaat het proces verder.

De gemeente zegt met Vermilion te hebben afgesproken dat het gasbedrijf de kosten van eventuele planschadeclaims betaalt. ,,Dat wordt vastgelegd."