GL, FNP en SP stellen college vragen rondom sanering voormalig schietterrein in Katlijk

HEERENVEEN De fracties van GroenLinks, de FNP en de SP hebben vragen aan het college van B en W van de gemeente Heerenveen gesteld over de sanering van het voormalig schietterrein in Katlijk.

Het terrein is in 2017 gekocht door Marco de Vries van SportAnders, om er sportactiviteiten te houden voor kinderen met gedragsproblemen.

,,Het terrein, dat jarenlang dienstdeed als schietbaan voor de politie, zou zijn gesaneerd. Echter de GGD adviseert om het stuk terrein niet meer te gebruiken voor activiteiten voor kinderen vanwege mogelijke loodvergiftiging en bodemonderzoek te verrichten”, zeggen GL, de FNP en de SP, die hierover duidelijkheid willen.

Ook geven zij aan te willen weten wat de rol en verantwoordelijkheid is van de gemeente rondom het terrein. ,,De gemeente was lange tijd eigenaar van het terrein maar heeft het jaren geleden verkocht aan de politie.”