Sippie Heida-Schipper uit Nieuwehorne viert 100ste verjaardag

NIEUWEHORNE Sippie Heida-Schipper uit Nieuwehorne heeft vrijdag 25 september haar 100ste verjaardag gevierd. Haar familie stuurde een verslag van haar verjaardag toe.

Mevrouw Heida Schipper woont nog altijd zelfstandig in appartementencomplex De Finne in Nieuwehorne.

Met behulp van thuiszorg Aardema en haar kinderen gaat dat nog prima. Ze kookt nog dagelijks haar eigen potje.

Zij werd geboren in Makkinga en vlak voor de oorlog verhuisde het gezin naar Boyl. Hier was het ook, waar ze in een kruidenierswinkel (zij werkte toen daar) Bouwe Heida trof.

In 1948 trouwde ze met Bouwe, die (samen met zijn broer Pieter) in Nieuwehorne aan de Schoterlandseweg, een groothandel in kaas had.

Hier werd het gezin uitgebreid met vier kinderen, twee dochters en twee zonen. Een druk leven volgde. Als de mannen ‘de streek op waren’ moest zij thuis zijn voor telefoontjes en dergelijke.

Haar opleiding als coupeuse kwam haar goed van pas, kleding voor haar kinderen werd meestal zelf gemaakt. Vele uurtjes werden dan ook achter de naaimachine doorgebracht, haar grote hobby.

Nu lukt dat helaas niet meer, haar ogen laten het afweten. Ook haar gehoor laat te wensen over.

Met puzzelen en het lezen van groot letterboeken wordt nu de tijd doorgebracht. Ook rummikub is een mooi tijdverdrijf.

Haar man Bouwe overleed, na vele prachtige jaren samen, op 93-jarige leeftijd in 2003.

In 2006 verhuisde ze naar (in dat jaar gebouwde) appartementencomplex De Finne, aan de Bouwkamp in Nieuwehorne. Hier woont ze op één hoog met zeer veel plezier.

Afgelopen vrijdag werd in de recreatieruimte van dit complex het eeuwfeest gevierd. Vanwege Corona kon dit (beurtelings) alleen met haar kinderen en klein- en achterkleinkinderen. 

's Ochtends werd zij toegezongen door de medebewoners en 's avonds bracht het plaatselijke korps de Vrije Fries haar een serenade.

,,It wie een prachtige dei", aldus Sippie Heida-Schipper.