Cliëntenraad Inspiratieprijs geeft podium aan verborgen talent

LEEUWARDEN - De Cliëntenraad Inspiratieprijs is een wedstrijd waaraan alle mensen die in behandeling zijn bij GGZ Friesland mee kunnen doen. Deze prijs is een initiatief van de werkgroep Cliëntenraad van GGZ Friesland en is bedoeld om mensen een zetje te geven zich verder te ontwikkelen op (een) artistiek vlak.

,,We willen op deze manier een podium creëren waar op een mooie en creatieve manier uiting kan worden geven aan de binnenwereld. Daarnaast hopen we dat ze meer waardering en zelfvertrouwen ervaren”, aldus de initiatiefnemers, die een krachtig en positief statement pogen te maken in deze maatschappij waarin de psychisch kwetsbare mens vaak als agressief en onbetrouwbaar wordt bestempeld. ,,Eigenlijk verdient elke cliënt een compliment, vanwege de moeite die ze soms – of zelfs vaak - hebben om elke dag te ‘overleven’. Creatief en kunstzinnig actief zijn, doet dan vaak het goede gevoel terugkeren”, zo vervolgt de werkgroep.

De wedstrijd 
In de volgende vier categorieën zijn prijzen te winnen:
- beeldende kunst 2D (onder meer schilderen, fotograferen, tekenen, en collages maken)
- beeldende kunst 3D (boetseren, beeldhouwen, houtbewerken, handwerken, etc.)
- het geschreven woord (verhaal, proza, gedicht, rijm, etc.), 
- muziek, theater en dans (cabaret, scène opvoeren, muziek, dans, rap, lied, improvisatie, etc.)  

Meedoen kan alleen of met meerdere mensen, én mag eventueel anoniem. De prijzen zijn in natura (zoals een cursus of materiaal) om de winnaar verder te stimuleren in zijn artistieke ontwikkeling. Per categorie worden drie prijzen uitgedeeld.

Het aanmelden van kunstwerken kan tot 31 oktober 2020. Een vakjury beoordeelt de creaties en ook mag het publiek stemmen op een favoriete artistieke inzending. Vervolgens worden op een aantal GGZ-locaties exposities georganiseerd met de inzendingen, waar mensen ook ter plaatse hun stem kunnen uitbrengen. De locaties zullen over de hele provincie verspreid zijn. Waar dat precies is, wordt nog later bepaald. 

Van alle inzendingen zal een blijvende herinnering worden gemaakt in de vorm van een boek. De uitreiking van de prijzen vindt in het voorjaar van 2021 plaats, tijdens een hopelijk (mits corona dat toelaat) feestelijke happening.

Praktische informatie
Kijk voor updates en extra informatie op de Facebookpagina of op de website (aanmeldformulieren zijn daar eveneens in te vullen) van Cliëntenraad GGZ Friesland: ggzfriesland.nl/over-ons/clientenraad/inspiratieprijs