‘Als we niets doen kunnen we binnen tien jaar over het Nannewiid naar de overkant lopen’

OUDEHASKE - ,,Als we nu niets doen kan er over twee jaar niet meer gerecreëerd worden bij het Nannewiid en kun je over tien jaar naar de overkant lopen.” Daarvoor waarschuwt de Stichting Nannewiid die de noodklok luidt over het verlanden van het natuurgebied bij Oudehaske.

Op diverse plekken in het Nannewiid woekeren waterplanten momenteel welig. Op die plekken kan er bijvoorbeeld al niet meer gesurft, gezeild, gekanood, gesupt of een andere watersport bedreven worden. Daarnaast zorgen bladeren van de bomen die om het natuurgebied en bij de woningen staan, voor een dikke laag slib op de bodem.

Op meerdere plekken varieert de waterdiepte daardoor momenteel van tien tot veertig centimeter, waaronder bij het haventje aan de Reidkraach dat een paar jaar geleden voor tienduizenden euro’s is opgeknapt door de gemeente De Fryske Marren.

Ondertussen wordt het haventje voor bijna een derde deel in bezit genomen door een grote rietkraag. De slib op de bodem laat een stinkende geur achter. Terwijl aanwonenden door de ondiepte niet tot nauwelijks meer het natuurgebied op kunnen komen met bootjes.

‘Balans terugvinden’

Het bijzondere is dat het natuurgebied zicht uitstekend heeft ontwikkeld. De waterkwaliteit is uitstekend daardoor is ook de zichtbaarheid in het water heel goed en groeien de waterplanten weelderig. Het is nu de uitdaging om de balans weer te vinden tussen recreatie en natuur. ,,Naar die balans zijn we juist op zoek”, zegt bestuurslid Roel van den Beuken van de in 2019 opgerichte Stichting Nannewiid, die zich inzet voor het behoud van het Nannewiid.

Recreëren in zomer en winter

Het belang om te kunnen recreëren gaat volgens Van den Beuken verder dan de direct omwonenden. ,,Het Nannewiid wordt door mensen van heinde en verre al jaren gebruikt om te recreëren. Zowel in de zomer, als in de winter. Zeker in een tijd waarin de zomers steeds warmer worden, wordt de recreatiefunctie belangrijker. Als we nu niets doen, kan hier straks niet meer gezwommen worden. Daarnaast zorgt de laag slib op de bodem ervoor dat het water ’s winters bij vorst minder snel bevriest, doordat het slib warmte vasthoudt.”

Feitelijk speelt het verhaal al sinds jaar en dag. ,,Halverwege de jaren negentig is er voor het laatst een keer een grote baggeroperatie geweest. Alleen is het een natuurlijk proces dat er slib en bezinksel in het Nannewiid komt. Als je niks doet, slibt het Nannewiid uiteindelijk dicht”, zegt Van den Beuken.

Samenwerkende partijen

Samen met het Wetterskip Fryslân, de provincie Friesland, Staatsbosbeheer, de gemeente De Fryske Marren en de dorpsbelangen van Oudehaske, Sintjohannesga, Haskerhorne en Rottum is de Stichting Nannewiid ondertussen in gesprek over wat er kan worden gedaan om het natuurgebied als recreatiegebied te behouden met respect voor de natuur.

Zo is op 25 september in dorpshuis het Kulturhûs in Oudehaske een werkatelier gehouden over de problematiek en de kansen van het Nannewiid. Daarbij waren meer dan vijftig personen uit Oudehaske en omgeving aanwezig. Van den Beuken: ,,Het was een mooi gemêleerd gezelschap met mensen uit alle omliggende dorpen, de provincie Friesland, Staatsbosbeheer, het Wetterskip Fryslân, ondernemers uit de gemeente De Fryske Marren, bewoners, natuurliefhebbers en recreanten.”

In drie sessies werden in groepjes onder leiding van Witteveen en Bos ideeën opgehaald. Baggeren en waterplanten was steevast het eerste onderwerp waarover werd gesproken en vervolgens de ontwikkelingmogelijkheden van de toekomst van het gebied.

Overzichtskaart

De ideeën die naar voren kwamen, zijn op een grote overzichtskaart in het landschap ingetekend. Onder andere inwoners uit Sintjohannesga gaven aan dat zij aan de zuidkant van het Nannewiid, waar het dorp gesitueerd is, graag rechtstreeks bij het Nannewiid willen komen. Nu kan dat alleen met een omweg.

Alle geïnventariseerde ideeën worden momenteel door Witteveen en Bos verwerkt tot een ruw voorstel. Op donderdag 29 oktober vanaf 16.30 uur volgt een tweede werkatelier in het Kulturhûs.

,,Dan koppelen we wat is geïnventariseerd terug en gaan we met elkaar in gesprek hoe we deze plannen tot uitvoer gaan brengen”, zegt Van den Beuken. Informatie over het werkatelier is te vinden op de Facebookpagina Toekomst van het Nannewiid.

Wat in elk geval aan bod komt, zijn vier lagen waarop wordt ingezet. Dat zijn: bevaarbaarheid van het Nannewiid, activiteiten en faciliteiten, een schil met ruimte voor de natuur, recreatie en landbouw en verbinding met de omgeving. Bij dat laatste gaat het om de vraag wat er nog meer uit de omgeving kan worden gehaald met respect voor de natuur.

‘In zijn geheel doorpakken’

Van den Beuken: ,,Alle betrokken organisaties zeggen dat er wat moet gebeuren. Alleen hebben we niet de illusie dat het Nannewiid volgend jaar al is uitgebaggerd. Twee maanden geleden hebben we als stichting de raad van de gemeente De Fryske Marren geïnformeerd. Wij mikken erop dat de plannen binnen drie tot vijf jaar zijn gerealiseerd en dat er dan in zijn geheel is doorgepakt.”

Wel hoopt Van den Beuken dat in de tussentijd alvast deelprojecten gedaan kunnen worden. Een daarvan zou kunnen zijn om een fiets- of wandelpad om het meer heen aan te leggen met respect voor de natuur.

Een ander deelproject betreft de visstand. Doordat het water ondieper wordt, kunnen vissen in de winter niet de warmere diepte opzoeken om de winter te overleven. Terwijl het door de ondiepte in de zomer te warm is door de lage waterstand. Samen met Sportvisserij Friesland wordt nagedacht over hoe die problematiek op te lossen is.

Vissleuf

Van den Beuken: ,,Een idee daarvoor is om in het meer een vissleuf van vijf meter diepte te maken. Alleen, het Nannewiid staat voor watersporten en schaatsen juist bekend om zijn ondiepte. Dan zit je daar weer mee. Het meedenken tekent wel de betrokkenheid. Want wat wij vooral heel mooi vinden als stichting, is dat de neuzen van alle partijen dezelfde kant opstaan om het Nannewiid te behouden.”

Jitze Hooghiemstra