Uilkje en Thijs Huisman uit Katlijk 65 jaar getrouwd: ‘Het geheim van een goed huwelijk is het bewaren van evenwicht en tevreden zijn met elkaar’

KATLIJK Uilkje (89) en Thijs (93) Huisman zijn 65 jaar getrouwd. Zij gaven elkaar op 27 oktober 1955 in Heerenveen het ja-woord.

Vanwege de coronatijd kan er geen groot feest georganiseerd houden en dat vinden beiden spijtig. Wel proberen ze er het beste van te maken. Zo gaan zij met alle kleinkinderen op de huwelijksdag videobellen. Ook de burgemeester Van der Zwan van de gemeente Heerenveen neemt op deze manier contact met het echtpaar op.

Uilkje Lolkema is geboren in Henshuizen, dat nu onder Akkrum valt. Thijs Huisman komt uit Luxterhoek. Dat valt tegenwoordig onder Langezwaag. Ze leerden elkaar kennen tijdens een dansavond in de schouwburg in Heerenveen. Thijs Huisman was net terug uit Indië en viel meteen voor de donkere krullen van Uilkje Lolkema. Ze hebben daarop de halve avond met elkaar gedanst.

Beiden waren hun hele werkende leven veehouder in Katlijk en hadden daarnaast tal van (bestuurlijke) nevenfuncties.

Zo was Huisman onder andere: voorzitter bij de ruilverkaveling, voorzitter van de adviescommissie van de Rijkslandbouwschool in Drachten en zat hij in het bestuur van de Friese Maatschappij (nu LTO) en het ROM-project Zuid-Oost Friesland.

Zijn vrouw zat jarenlang bij Vrouwen van Nu en was medeoprichter van de tennisclub in Katlijk en Mildam.

Familieboerderij

Het echtpaar kwam in Katlijk terecht toen ze na hun trouwen de familieboerderij overnamen. Sindsdien wonen ze met veel plezier in het dorp.

Zij kregen vier kinderen en hebben ondertussen zestien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen.

De heer en mevrouw Huisman zijn het er roerend over eens dat ze het altijd ‘poerbêst’ met elkaar hebben gehad. Het geheim van een goed huwelijk is volgens hen het bewaren van evenwicht en tevreden zijn met elkaar.