FNP Hearrenfean stelt college B en W vragen omtrent zorgen omwonenden over zware zorg bij Moskoupleats in Katlijk

KATLIJK De FNP Hearrenfean zegt zorgen te hebben over plannen voor zware zorg op de Moskoupleats in Katlijk.

De fractie heeft naar aanleiding van een bijeenkomst met bezorgde bewoners uit Katlijk vragen gesteld aan het college van B en W van de gemeente Heerenveen.

De FNP zegt te willen weten wat de rol van de raad kan zijn bij de aanvraag voor de plannen en of de realisatie van vierentwintig appartementen gevolgen gaat hebben voor het woningaanbod van de gemeente Heerenveen.

De plannen hebben volgens FNP-fractievoorzitter Ate Eijer grote impact op de buurt, die volgens hem met zorg de plannen aanschouwt en dat de plannen niet duidelijk zijn.

Eijer: ,,Ek de ynformaasje oer de deibesteging blike net te kloppen. Hjirfoar soe in organisaasje benadere wêze mar by neifraach fan de bewenners wit dizze organisaasje nearne fan.”

De FNP wil onder andere weten of de raad eisen kan stellen aan het soort zorg dat geleverd gaat worden op de Moskoupleats en op welke manier het college van plan is de impact van de Moskoupleats op de omgeving te gaan monitoren.

Calamiteiten

Daarnaast zijn er volgens de FNP zorgen bij omwonenden over de snelheid waarmee hulpdiensten aanwezig kunnen zijn in geval van calamiteiten. ,,Zeker omdat ook ter plekke maar een beperkte personele bezetting aanwezig is.”

De partij wil weten welke eisen het college kan en gaat stellen aan de aanwezigheid van personeel op de locatie en aan een noodplan in geval van calamiteiten en of het college kan aangeven wat de snelheid is waarmee hulpdiensten aanwezig kunnen zijn in geval van calamiteiten.

Tenslotte geven de omwonenden volgens de FNP aan dat er in de gemeenschap naar de toekomst behoefte is voor meer woningen voor ouderen.

,,Hun angst is ook dat de realisatie van 24 appartementen ervoor zorgt dat het woningcontingent voor Mildam uitgeput wordt en geen uitbreiding meer mogelijk is voor de eigen inwoners.”

De FNP wil weten of het college kan aangeven of de realisatie van de van de vierentwintig appartementen in de Moskoupleats de mogelijke nieuwbouw voor woningen voor eigen inwoners in de weg gaat staan.