Heerenveen Lokaal: ‘Het achteraf gelijk krijgen om een kwartiermaker voor Thialf aan te stellen is mooi, maar er is tijd, vertrouwen en gemeenschapsgeld verloren’

HEERENVEEN Heerenveen Lokaal heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B en W omtrent het aanstellen van Pier Eringa als kwartiermaker voor Thialf.

,,Het achteraf gelijk krijgen is mooi, maar Heerenveen Lokaal vind dat er hierdoor tijd, vertrouwen en gemeenschapsgeld is verloren”, zegt Age Hartsuiker, fractievoorzitter van Heerenveen Lokaal.

Thialf en de ijshockeyhal zijn volgens Hartsuiker ,,al te lang het spel geweest tussen politiek en belanghebbenden, met hoge kosten voor de gemeenschap. Bij de behandeling van ons amendement op 22 juni, die alleen gesteund werd door Gemeentebelangen Heerenveen, voor een onafhankelijke kwartiermaker roemde de wethouder zijn eigen kunnen, die van het college en organisatie van Heerenveen om dit zelf prima te kunnen managen. Volgens hem was een onafhankelijk kwartiermaker niet nodig.”

Volgens Heerenveen Lokaal ,,lijkt het college nog steeds overtuigd te zijn van het eigen kunnen om deze problemen op te lossen. Herenveen Lokaal vraagt zich af of het college van Heerenveen na het ingrijpen door de provincie nog steeds overtuigd is van eigen kunnen? Heerenveen Lokaal vindt dat het college van GS door plotsklaps zelfstandig een kwartiermaker aan te stellen laat zien te twijfelen aan de daadkracht en capaciteit van het Heerenveense college.”

Hartsuiker: ,,Bij de provincie wordt in alle talen gezwegen en Heerenveen Lokaal vindt dat de provincie zich nu duidelijk over de rol van Heerenveen in deze moet uitspreken. Anders rest ons niet anders dan uit de constructie Thialf te stappen als gemeente. De Heerenveense gemeenschap heeft namelijk 991.000 euro betaald voor het reddingsplan van Thialf en de ijshockeyhal.”