Mondkapjesactie Stichting In Moaie Dei/Foar Elkoar Sjop schot in de roos

HEERENVEEN De actie van de Stichting In Moaie Dei/Foar Elkoar Sjop om mondkapjes in te zamelen voor minima blijkt een schot in de roos.

Zowel van particulieren, bedrijven, als de gemeente Heerenveen krijgt de Stichting In Moaie Dei/Foar Elkoar Sjop mondkapjes om uit te delen aan mensen die hier zelf geen geld voor hebben. Eerder al werden mondkapjes aangeschaft voor vrijwilligers en de vervoersgroep..

De gemeente Heerenveen bijvoorbeeld heeft vierhonderd uitwasbare mondkapjes verstrekt. Daarnaast heeft Univé laten weten vijftig mondkapjes te schenken. In totaal heeft de Stichting In Moaie Dei/Foar Elkoar Sjop nu ruim driehonderd mondkapjes uitgedeeld.

,,We hebben nog ongeveer tweehonderd te vergeven. De verzoeken komen nog steeds binnen”, zegt Gosse Spiekhout, secretaris van de Stichting In Moaie Dei en directeur van de Foar Elkoar Sjop.

Langsbrengen en doneren

Mondkapjes kunnen worden langsgebracht bij de Foar Elkoar Sjop aan de Kuinder 2a in Oudeschoot. Dat kan op dinsdag van 13.00 tot 15.30.

Op vrijdag kunnen mondkapjes van 10.00 tot 13.30 uur gebracht worden bij het secretariaat van de Stichting In Moaie Dei aan de Buizerd 76 , in Heerenveen.

Voor meer informatie kan gemaild worden naar inmoaiedei@gmail.com of gebeld worden naar 06-33849661.

Doneren kan ook. Dat kan via NL73 RABO 0316 6294 21 ten name van de stichting In Moaie Dei onder vermelding van ‘mondkapjes’.