Wanneer is het noodzakelijk om een incassobureau in te schakelen?

Aangeboden door: dutchcreditbrokers.com

De afgelopen maanden zijn zwaar geweest voor een groot aantal Friese bedrijven. Klanten bleven weg, of hielden de hand op de knip. Het leidt tot een groot verlies aan omzet, wat vaak maar moeizaam te compenseren is door bijvoorbeeld te investeren in marketing.

Problemen die bij een bedrijf X opspelen, kunnen van invloed zijn op een bedrijf Y. Als een bedrijf X haar klanten en daarmee de omzet terug ziet lopen, kunnen de rekeningen van leverancier Y mogelijk ook niet meer betaald worden. Op deze manier verspreidt de financiële malaise uit de afgelopen maanden zich verder ondernemend Nederland. 

Incassobureaus zien aanvragen toenemen

Het feit dat bedrijven in zwaar weer komen en daarmee steeds lastiger kunnen voldoen aan betalingsverplichtingen is niet voor iedere sector slecht nieuws. Zo profiteren incassobureaus van de huidige situatie. Het bedrijf Y dat niet betaald krijgt van bedrijf X zal al snel geneigd zijn om een incassobureau in de arm te nemen. Een incassobureau inschakelen neemt het bedrijf Y veel werk uit handen en kan financiële tegenslagen helpen te voorkomen. Houd er rekening mee, dat een incassobureau inschakelen vaak pas mogelijk is nadat er een officiële betalingsherinnering en aanmaning verstuurd is. In sommige gevallen biedt het incassobureau hier hulp bij. 

Inschatting van de kredietwaardigheid van afnemers

Niet alleen het inschakelen van een incassobureau kan interessant zijn voor ondernemers. Ook het laten controleren van de kredietwaardigheid van ondernemers kan het overwegen waard zijn, voordat een contract ondertekend wordt. Het leidt ertoe dat de kans op financiële problemen in een later stadium afneemt. Verschillende incassobureaus bieden een dergelijke check aan. Voorkomen is hierbij beter dan genezen! Nadat de kredietwaardigheid van het bedrijf is aangetoond, kan het contract alsnog ondertekend worden. Op deze manier verklein je de kans aanzienlijk, dat je op een later moment alsnog hulp nodig hebt van een incassobureau. 

Advies van een incassobureau

Een incassobureau biedt doorgaans niet alleen hulp bij het uitvoeren van een minnelijke of gerechtelijke incassoprocedure. Ook kan het incassobureau je van advies voorzien. Heeft het zin om een incassoprocedure op te starten? Waarop moet je letten, wanneer je aan een dergelijke procedure begint? Het helpt je een inschatting te maken van je kansen, wanneer een klant niet direct betaalt en je een incassoprocedure overweegt. Daarbij geeft het je een goed beeld van de stappen die doorlopen moeten worden, voordat aan zo’n procedure begonnen kan worden. Het versturen van de schriftelijke aanmaning is er een voorbeeld van.