College legt gemeenteraad Heerenveen tal van parkeervoorstellen voor

HEERENVEEN Het college van B en W van de gemeente Heerenveen gaat de gemeenteraad op 14 december voorstellen om de tarieven voor parkeren en vergunningen in 2021 niet te verhogen.

Ook stelt het college voor dat er op feestdagen niet meer betaald hoeft te worden voor parkeren in het centrum van Heerenveen.

Daarnaast wil het college dat de vrijstelling van parkeergeld voor elektrische autobezitters verdwijnt uit de parkeerbelastingverordening. Tenslotte wil het college dat vanaf 1 maart 2021 vergunninghouders welkom zijn in de parkeergarage Geerts Willigen.

Met de maatregelen zegt het college eenduidigheid en een goede parkeerbalans in het centrum van Heerenveen te willen realiseren. ,,Ook moet het duidelijkheid verschaffen over betalen op zon- en feestdagen en willen wij als college deze dagen daarom vrijstellen van het betalen van parkeergeld. Op zondag gold deze vrijstelling al, maar op feestdagen die op een doordeweekse dag vielen niet.”

Volgens wethouder Van Veen komt er daarnaast geen verhoging van parkeertarieven en parkeervergunningtarieven. ,,Op dit moment zien wij als college geen aanleiding om de parkeertarieven en tarieven voor parkeervergunningen te verhogen. Volgend jaar komen we wel met een voorstel voor verhoging van de tarieven met ingang van 2022. Naast indexeren kijken we dan ook naar geplande investeringen en ontwikkelingen in het centrum. We gaan voor goede parkeervoorzieningen tegen een eerlijk tarief.”

Elektrische voertuigen

Sinds 2018 gold al een vrijstelling voor het betalen van parkeergeld voor volledig elektrische voertuigen en voor elektrisch (hybride) motorvoertuigen die aangesloten zijn op een van de elektrische oplaadpalen.

De vrijstelling betrof toen een stimuleringsmaatregel. Voor het stimuleren van elektrisch rijden is deze maatregel volgens het college niet meer nodig. ,,Ook hier wil het college eenduidigheid bieden, iedereen gelijk ongeacht het type auto.”

Parkeergarage

Uit de bezettingsgraadcijfers van de parkeergarage Geert Willigen blijkt volgens het college dat er nog voldoende parkeerruimte is. Terwijl de parkeerdruk rond de garage en op de pleinen toeneemt, aldus het college.

Om de parkeerbalans in het centrum te verbeteren wil het college een aantal maatregelen nemen. In de parkeergarage Geerts Willigen kan in de ochtenden al gratis geparkeerd worden. Dat betreft een proef om te kijken wat de effecten daarvan zijn.

Van Veen: ,,Vanaf 1 maart volgend jaar zijn ook vergunninghouders welkom in de parkeergarage. De maatregel moet de parkeerdruk op straat verlichten. Vergunninghouders vinden zo altijd een parkeerplek: op straat of droog en comfortabel in de parkeergarage.”