Gezamenljk kerstengelenproject in Akkrum en Nes om inwoners 'een sprankje te hoop bieden in de donkere dagen voor Kerst'

AKKRUM/NES Doarpsbreed Helpt wil inwoners uit Akkrum en Nes met een kerstengelenproject ,,een sprankje hoop bieden in de donkere dagen voor Kerst.”

In de periode voor Kerst zijn er kerstengelen actief in beide dorpen. Dat zijn inwoners uit Akkrum en Nes. Zij bezorgen een attentie bij mensen die om uiteenlopende redenen extra aandacht kunnen gebruiken. 

Het bezorgen gebeurt anoniem. Op de verpakking staat dat het presentje afkomstig is van een kerstengel. Ook is het mogelijk er een begeleidende brief bij te doen. Die is op maandagochtend bij de Doarpskeamer en via de mailadressen info@pgakkrum.nl en doarpskeamer.ed@gmail.com.

Het kerstengelenproject is een initiatief van de Doarpskeamer ED, Plaatselijkbelang Akkrum/Nes en de Protestantse Gemeente Akkrum.

Meer informatie is te krijgen via 06-1755 6605.