Industrieterreinen en Leeuwarderstraatweg Heerenveen bewaakt door 37 slimme camera’s

HEERENVEEN In totaal 37 slimme camera’s bewaken voortaan industrieterreinen in Heerenveen. Ook aan de Leeuwarderstraatweg hangt een dergelijke camera.

De camera’s zijn geplaatst op essentiële posities op de uitvalswegen van de bedrijventerreinen van Heerenveen, om in geval van meldingen van pogingen tot inbraak voertuigen op essentiële posities te kunnen traceren. Ze zijn aangebracht op de industrieterreinen: Haskerveen, Kanaal, Businesspark Friesland, Nijehaske, Heerenveen-Zuid, IBF Heerenveen en aan de Leeuwarderstraatweg.

Met de aanleg is een investering gemoeid van ongeveer 350.000 euro. Dat bedrag wordt gefinancierd door de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) die via de Coöperatieve Werkmaatschappij Heerenveen (CWH) voor dit cameraproject financiële middelen ontvangt vanuit de inning van de Waardering Onroerende Zaken (WOZ) voor bedrijven in Heerenveen.

De camera’s zelf zijn geplaatst door VisiOn ISP uit Waalwijk. Dat bedrijf begon eind november 2018 met de voorbereiding van het project. Ondertussen zijn alle camera’s geplaatst op zes meter hoge palen. De bijbehorende straatkasten en cameramasten zijn geplaatst door Beenen BV uit Heerenveen.

Op 14 december vanaf 12.00 uur wordt vanuit Knooppunt Heerenveen het nieuwe cameraproject via een online bijeenkomst gepresenteerd aan de leden. Ook wordt dan het bijbehorende convenant ondertekend door de betrokken partijen. Dat zijn de commissie coöperatieve werkmaatschappij Heerenveen van de Ondernemerskring Heerenveen (OKH) in de persoon van voorzitter Wilko Jan Aardema, burgemeester Tjeerd van der Zwan namens de gemeente Heerenveen en Trigion Beveiliging als uitvoerende partij.

‘Afschrikwekkend effect’

In eerste instantie zijn de camera’s geplaatst om een afschrikwekkend effect teweeg te brengen. ,,En natuurlijk is het doel om het aantal pogingen tot diefstal te verminderen om zo de economische schade voor ondernemers als gevolg van inbraak te beperken. En het gaat ons er natuurlijk ook om het gevoel van veiligheid op de bedrijfsterreinen te verhogen”, aldus OKH-voorzitter Aardema.

De betrokken partijen denken daarnaast dat met het camerasysteem de sociale veiligheid op de bedrijventerreinen verder gaat toenemen.

,,Omdat de camera’s direct op de tablet bij de surveillant op locatie kan worden uitgekeken, is tijdwinst in de opvolging de sleutel tot succes met dit nieuwe systeem. Hier heeft iedereen baat bij. Dat zorgt niet alleen voor een korte aanrijtijd, maar ook dat diefstal verhinderd kan worden en de pakkans toeneemt, omdat verdachte informatie wordt ter plekke met de politie wordt gedeeld en hierdoor de kans op een directe aanhouding of snellere vervolging toeneemt.”

Privacy

Vanwege de privacy is er in samenwerking met de gemeente een protocol opgesteld waarin is opgenomen: waar de camera’s staan, wat het doel is, wat ze kunnen registreren, hoe er met de camera’s wordt gewerkt, wie hierbij betrokken zijn, wat hun rol is en onder andere hoe lang beelden mogen worden bewaard.

Dat protocol voldoet volgens de betrokken partijen aan de privacywetgeving. ,,Op een aantal plekken waar woonhuizen staan op de bedrijventerreinen, wordt het zicht hierop door software geblokkeerd. Ook zijn er bepaalde schermen op de camera’s bevestigd die ervoor zorgen dat privéterreinen niet in het bereik van de camera komen en daardoor dus ook niet verschijnen op de beelden.”

Lees ook: Heerenveense industrieterreinen krijgen slimme camera’s

(Tekst Jitze Hooghiemstra)