Provincie Friesland laat vaarweg naar Heerenveen uitbaggeren

HEERENVEEN De provincie Friesland laat ongeveer elf kilometer vaarweg naar Heerenveen uitbaggeren om voldoende diepgang te houden voor de scheepvaart.

Het gaat om het gedeelte tussen haven de Welle en het Prinses Margrietkanaal. Het werk is in november gestart en duurt tot april 2021.

De vaarweg is tien jaar geleden voor het laatst gebaggerd. Het baggeren gebeurt door het schip de Albatros. Die haalt ongeveer 33.500 kubieke meter bagger uit de vaarweg. Ippel Dredging uit Koudum is de aannemer.

Het slib wordt vervoerd naar de provinciale depots Meersloot bij Warten en de Koevorde bij Langweer. Het ingedroogde slib gebruikt de provincie bij het maken van kaden en dammen.